Global opvarmning

Nyt søprojekt påvirker kloaksystem

VILSTED: Etablering af den nye Vilsted Sø kommer til at påvirke det offentlige kloaksystem i Ranum-Vilsted-området. Derfor har Løgstør Kommunes udvalg for teknik og miljø frigivet 100.000 kr. til undersøgelser af konsekvenserne. Kloakforsyningen har en række anlæg, som bliver påvirket af den nye sø. Det drejer sig blandt andet om en trykledning fra Overlade til Ranum, om forskellige udledninger, bygværker og bassiner i Ranum samt udledninger fra Vilsted. Efter den foreløbige tidsplan fra amtet kan de første anlægsarbejder foretages i efteråret 2004 og der ventes vand i søen med udgangen af 2005. Ombygninger af kloakforsyningens anlæg skal derfor være færdige seneste i efteråret 2005. Derfor skal kommunen have lavet opmålinger, undersøgelser og have opstillet edb-model af kloaksystemet, så man kan se hvordan den nye så vil påvirke kloaksystemet i området. Undersøgelsen skal foretages med henblik på at udarbejde projekter, holde licitation og udføre anlægsopgaver, så kommunen er færdig, før der kommer vand i søen. I budgetoversigten for kloakforsyningens anlæg er der afsat to mio. kr. i 2004 til kloakanlæg ved Vilsted Sø.lada
Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk