Nyt spareforslag godkendt af byrådet

Politikere sagde ja til alternativt forslag om at fastholde mandskabsreduktion fra 2005

DRONNINGLUND:Der blev som ventet sagt ja til et nyt spareforslag, der af teknik- og miljøudvalget blev lagt på bordet, da Dronninglund Byråd på denne uges junimøde igen så nærmere på, hvordan teknik- og miljøudvalget betaler den ekstraregning, som den lange vinter har ført med sig. Det er en ekstra vinterregning på 1,35 mio. kr., og det springende punkt var denne gang en del af dette beløb - 500.000 kr. Dette beløb havde teknik- og miljøudvalget oprindeligt ønsket hentet i den kommunale Vej- og Parkafdelings overskudspulje fra 2005, men det sagde byrådet tidligere i år nej til. Det skete med henvisning til, at selvsamme byråd i april havde besluttet at indefryse alle de kommunale virksomheders overskud fra 2005 for på dén måde at hjælpe kommunens anstrengte likviditet og for at undgå et træk i det kommunale bloktilskud i 2007. Med byrådets nej til det ovennævnte måtte teknik- og miljøudvalget i spare-arbejdstøjet på ny, og det endte med et nyt forslag om, at en mandskabsreduktion på to medarbejdere i 2005 fastholdes i år - selv om 2005-reduktionen oprindeligt kun var tænkt som en midlertidig nødløsningsmodel. Formand for Socialdemokraternes byrådsgruppe Peer Thisted noterede sig i den forbindelse, at det er ærgerligt, at der fra kommunal side må fyres folk, når der skal spares i kommunen. Det fik imidlertid formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), til at præcisere, at der ikke her og nu bliver tale om afskedigelser. - Der skæres ikke i det nuværende niveau. Det forbliver bare det samme som sidste år, pointerede udvalgsformanden, der dog samtidig ikke lagde skjul på sin frustration over at være blevet tvunget ud i en sparerunde på grund af den langvarige og vejrmæssigt drilagtige vinter. Ud over de nævnte 500.000 kr. er der tidligere i byrådet blevet sagt ja til at bidrage til den påkrævede millionbesparelse ved at droppe et planlagt maskinindkøb på 450.000 kr. og ved at udskyde en række planlagte gadelysrenoveringer - hvilket giver en besparelse på 350.000 kr. De sidste 50.000 kr. i forhold til den påkrævede besparelse på 1,35 mio. kr. er fortsat i spil. Her har teknik- og miljøudvalget foreslået at fjerne det kommunale tilskud på 50.000 kr. til skolekort for ikke-transportberettigede elever, men udvalget har i den forbindelse aftalt et møde med børne- og kulturudvalget for at se, om de i fællesskab kan finde de 50.000 kr. andetsteds.