EMNER

Nyt spor i 2004 - måske

NORDJYLLAND:Ja. Svaret kom prompte og uden noget politikerforbehold, da Gudrun Laub (V), medlem af Folketingets trafikudvalg, i går i den nordjyske åbningsdebat blev spurgt, om hun vil slås for, at der i 2004 afsættes penge på finansloven til at anlægge et ekstra motorvejsspor nord for Limfjordstunnelen. - Det er et vigtigt område, som jeg er parat til at arbejde hårdt på, sagde hun - uden dog at ville love, at hun stemmer imod finansloven, hvis pengene ikke kommer med. - Det er jeg alligevel for meget partisoldat til, erkendte Gudrun Laub. I dag er der afsat godt 40 mio. kr. til projektet i regeringens investeringsoversigt, men de står ud for 2005. Og dér kommer de måske til at blive stående, for de to nordjyske medlemmer af regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, ville ikke garantere at lægge stemmer til en fremrykning. - Jeg vil arbejde for, at det bliver i 2004, men jeg tror ikke, det bliver før 2005, fastslog Bent Bøgsted (DF). Flertalsmager Socialdemokraten Ole Stavad forsøgte sig ellers som flertalsmager til flere sider. "Gudrun skal ikke mangle vores støtte i denne sag," lod han forstå. Og foreslog sekundet efter med adresse til Dansk Folkeparti, at man, hvis Venstrekvinden ikke får sine partifæller med på ideen, måske kunne skabe et flertal udenom regeringen. Fra Kristeligt Folkepartis Mogens Nørgaard Pedersen var der fuld støtte til at rykke projektet frem. - Det er vel nærmest min forgænger på tinge, Ole M. Nielsen, der har fundet på denne løsning. Så vi vil selvfølgelig bakke Gudrun Laubs bestræbelser helt op, sagde han. Christian Mejdahl sagde på den nordjyske åbningskonference for et år siden, at "vi skal hurtigst muligt løse problemerne med motorvejen mellem Bouet og tunnelen". - Den melding har jeg det fint med, for der er på Christiansborg skabt sympati for denne løsning, og der er afsat penge i investeringsoversigten. Jeg vil gerne være med til at skubbe på for at få bevillingen rykket frem til 2004. Men jeg vil ikke hudflettes næste år, hvis det mislykkes, sagde han.