Lokalpolitik

Nyt startskud for redouten

Genetablering af Løkkenskanse kom et skridt videre

Redouten - Løk­kens gam­le skan­se fra 1800-tallet - lå for enden af Romedahlvej.ar­kiv­fo­to

Redouten - Løk­kens gam­le skan­se fra 1800-tallet - lå for enden af Romedahlvej.ar­kiv­fo­to

LØKKEN:Først gav kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå sin anbefaling af projektet om at genetablere Løkkens gamle kanonstilling - den såkaldte redouten - fra Englandskrigen 1807-12. Storkommunens økonomiudvalg har nu besluttet, at projektet skal til videre behandling i udvalget for teknik og veje. Kanonstillingen lå, hvor der i dag ligger en kommunal klit for enden af Romedahlsvej. På stedet ønsker en projektgruppe kanonstillingen genskabt med kanoner magen til dem, som blev brugt i 1800-tallet. Under Englandskrigen i 1807-1814 blev der nemlig anlagt en skanse i Løkken til at beskytte de skibe, der fragtede madvarer fra Danmark til Norge. Skansen - eller redouten som den betegnes - var i brug fire-fem gange under Englandskrigen. Der blev altså rent faktisk skudt med skarpt i Løkken, så kanonkugler susede ud over havet. Redouten skal genetableres fra bunden, da der i dag intet er tilbage af den. Resterne af kanonstillingen ligger begravet adskillige meter under klitterne, og arbejdsgruppen har ingen ambitioner om at forsøge at grave den oprindelige skanse ud.Arbejdsgruppen ønsker derimod at genskabe Redouten så autentisk som muligt på et areal lige nord for Sømærket. Arealet er imidlertid fredet og derfor skal Skov og Naturstyrelsen give tilladelse til projektet. Blandt andet derfor er det vigtigt med kommunal opbakning til projektet.