Børnepasning

Nyt støttecenter er på vej

I Dronninglund etableres et dagtilbud med beskæftigelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Nyrup Rasmussen kommer i april til Brønderslev. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Store opgaver venter forude for Brønderslev Kommune på det sociale område. Det fremgår af den virksomhedsplan, som socialudvalget har godkendt. En af de store opgaver bliver implementering af støttecenter i Dronninglund. - Det er et dagtilbud med beskæftigelse, fortæller socialudvalgsformand Ole Jespersgaard (S). Ole Jespersgaard fortæller, at der mangler tilbud af den art inden for psykiatri-området i den østlige del af kommunen. Strategiplanen skal også revideres, og i den forbindelse skal der tages stilling til, hvordan Hedebos botilbud skal sættes sammen fremadrettet. Der skal også ske en implementering af omsorgssystemet Uniq Liv. Det skal også drøftes, hvordan den fremtidige organisation skal se ud. Der skal også i 2009 ske godkendelse og implementering af tilbud til pårørende. Endelig skal der etableres akutstue til egne borgere på Hedebo i Brønderslev. Målet er også at forankre og arbejde i dybden med de iværksatte tiltag på de enkelte steder. - Strategiplanen for 2009 for psykiatriområdet skal revideres, idet et samarbejde med Jammerbugt Kommune ikke er blevet til noget. I 2008 er der ansat fem nye medarbejdere i socialpsykiatrien til at tage sig af bostøtte hos borgere med sindslidelser i eget hjem. En af de store opgaver i 2008 har været flytningen af Det Blå Hus i Brønderslev, som er et dagtilbud inden for psykiatrien. Udgifterne til egne borgere, der henvises til blandt andet boformer i andre kommuner, har været støt stigende, Det har blandt andet baggrund i, at der ikke i Brønderslev er et tilstrækkeligt nuancere tilbud til egne borgere. Der arbejdes derfor på at udvide tilbud til de sindslidende. Det kan ske ved etablering af et træningscenter. Det vil være tilbud, som henvender sig til borgere, der har komplekse støttebehov. Omkring boformer kan socialudvalget konstatere, at der ikke er indgået en samarbejdsaftale mellem Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Det betyder, at der skal ske en revidering af den vedtagne strategiplan. Når det gælder pårørende er en arbejdsgruppe i færd med udarbejde foldere og beskrive hvad der skal til for at etablere grupper for pårørende. Herunder krav til de personer, der skal til af undervisning. 7. april 2009 kommer forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen for at give et oplæg om, hvordan han oplever at være pårørende til et psykisk sygt barn.