Motionsidræt

Nyt storcenter på vej til Vestbyen

Kvickly og Fakta flytter sammen og suppleres med nyt center til detailhandel, cafe, motion og parkering

Kvick­ly i Vest­by­en får mås­ke sel­skab af Fak­ta-bu­tik­ken på den mod­sat­te side af Kastetvej. Men der er også pla­ner om et helt nyt cen­ter med de­tail­han­del og ca­fe­er for­an de to dag­lig­va­re­bu­tik­ker.Ar­kiv­fo­to

Kvick­ly i Vest­by­en får mås­ke sel­skab af Fak­ta-bu­tik­ken på den mod­sat­te side af Kastetvej. Men der er også pla­ner om et helt nyt cen­ter med de­tail­han­del og ca­fe­er for­an de to dag­lig­va­re­bu­tik­ker.Ar­kiv­fo­to

AALBORG:Et nyt center med supermarkeder, detailhandel, cafe og restaurant er muligvis på vej til Vestbyen. Af bemærkningerne til den ny kommuneplan for midtbyen fremgår det i hvert fald, at ejerne af bygningskomplekset på hjørnet af Strandvejen og Dannebrogsgade er stærkt interesseret i at udvide, og hos Coop Danmark bekræfter man også, at der er indledt en dialog. Centret kommer blandt andet til at rumme den nuværende Kvickly, som vendes så der bliver adgang fra Kastetvej i stedet fra Strandvejen. Men der er også planer om at flytte Fakta-forretningen fra den modsatte side af gaden over ved siden af. Foran begge dagligvarebutikker placeres et 2.400 kvadratmeter stort center, som blandt andet indrettes til detailhandel, cafe og restaurant. På 1. sal tumles der med ideer om et nyt motionscenter, og det er ansøgerens opfattelse, at byggeriet både vil sikre Vestbyen et rigere og mere varieret vareudbud og forhindre udpendling til andre områder, når de r skal handles. - Jeg har ikke hørt om de her planer før, men umiddelbart lyder de da meget spændende, siger formand for Aalborg Vest Samråd, Jahn Poulsen. Kun på tegnebrættet Han forudser blandt andet, at der på den måde vil komme endnu mere liv i bydelen, men lufter også en vis bekymring for, hvad det kommer til at betyde for trafikken i området. - Men nu må vi se. Jeg har jo hverken set tegningerne eller planerne endnu, og umiddelbart lyder det faktisk meget positivt, tilføjer han. Byggeriet - som i givet fald vil komme til at hedde Dannebrogscentret - er fortsat kun på tegnebrædtet. Og derfor ønsker ejerne fra Schur-gruppen eller Fritz Schur Ejendomsadministration heller ikke at udtale sig. Men ifølge deres indsigelse til den ny kommuneplan vil byggeriet overskride det antal kvadratmeter, der højst må indrettes til detailhandel. Og der kan også opstå problemer i forhold til den planlagte bebyggelsesprocent. Med hensyn til trafik og parkering i den i forvejen ret belastede bydel er der til gengæld tænkt store tanker. Gennemføres byggeriet kombineres det nemlig med en p-plads i to etager og indkørsel fra Strandvejen.