Redningsvæsen

Nyt stormøde for bevarelse af ambulancerne

Aktivgruppen vil ikke opgive kampen

AALESTRUP:Selvom Viborg Amts sundhedsudvalg allerede to gange har vendt tommelfingeren nedad, vil borgerne i Aalestrup Kommune ikke opgive kampen for at kunne beholde ambulancerne på stationen i Vestergade. En ny underskriftindsamling er på vej, og torsdag 3. april inviterer Aktivgruppen for Falcks Bevarelse i Aalestrup til endnu et stormøde på Aalestrup Skole. Denne gang med deltagelse af sundhedsudvalgets medlemmer samt amtsborgmester Bent Hansen. Og forhåbentlig et stort antal lokale politikere og embedsmænd, samt lederen af Røde Kors førstehjælpskurser, Olav Holdtvind, Viborg. Ved borgermødet i slutningen af november var der fuldt hus - omtrent 300 mennesker - i festsalen på skolen. Initiativtagerne håber på endnu større opbakning næste gang - også selvom pladsen bliver trang. - Det er vigtigt, at vi står sammen og viser de folkevalgte amtsrådspolitikere, at vi ikke vil finde os i en beslutning, der kan få så fatale konsekvenser for borgerne, erklærer Aase Brøns og Aksel Nissen, der sammen med Henrik Jensen og Grethe Nissen udgør kernen af Aktivgruppen. De inviterede gæster vil blive sat i panel og få et par minutter til at tale deres sag på borgermødet. Der vil blive valgt en ordstyrer, Aksel Nissen vil give et resumé af begivenhederne, og Henrik Jensen vil komme med et oplæg om forløbet og om fremtiden. I den seneste måned har Aktivgruppen på skift haft medlemmerne af sundhedsudvalget til møde i Knabergården. Senest det socialdemokratiske medlem, Sonja Nielsen, mens det i sidste uge var formand Aage Koch-Jensen, der var på visit. - Indtil videre står flertallet i udvalget fast på beslutningen. Men vi bliver ved, for det kan ikke passe, at vi i et yderområde som Aalestrup skal være sorteper i amtets spareplaner, fortsætter Aase Brøns. Det er især de seneste nye beregninger over responstider, der har fået sindene i kog. Falck-redder Vagn Olesen kunne på sidste uges møde fremlægge nye tal, der viser, at der gennemsnitligt vil gå op til 24 minutter, inden en ambulance fra Viborg kan nå til Aalestrup. - Det kommer til at koste menneskeliv, og det har skabt stor utryghed. Og selv om man har talt om at få de såkaldte hjertestartere til byen, så er det langt fra et alternativ, som vi kan leve med, fortsætter Aase Brøns. Borgerne i Aalestrup Kommune har tidligere indsamlet over 5000 underskrifter i protest mod amtets beslutning om af nedlægge ambulance-beredskabet i Aalestrup pr. 1. maj. Tæller man underskrifterne i Kjellerup Kommune med, når man op på totalt 11.000 kroner. - Det burde da give amtsrådspolitikerne et signal om, at det er det forkerte område, de sparer på. Så nu må vi gøre endnu et forsøg. Vi giver simpelt hen ikke op, garanterer Aase Brøns.