Lokalpolitik

Nyt stuehus splitter udvalg

Venstre vil give gårdejer lov til at opføres nyt stuehus - S og R siger nej

KORNUM:En ansøgning fra indehaveren af Kornum Østergaard, Torben Kristensen, omkring opførelse af et nyt stuehus på Kornumvej i Kornum ender nu på kommunalbestyrelsens bord. Det sker efter at sagen har splittet kommunens tekniske udvalg. Her er et flertal på fire Venstre-medlemmer stemt for at give gårdejeren lov til at opføre huset, mens de to socialdemokrater og det enlige radikale medlem siger nej. Det er formanden for teknisk udvalg advokat Uffe Bro (S), der har begæret sagen indbragt for kommunalbestyrelsen. Årsagen til striden er, at stuehuset skal placeres betydeligt længere væk fra landbrugsbygningerne end det nuværende stuehus. Uffe Bro siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at den ansøgte placering ganske enkelt er i strid med loven, fordi stuehuset ønskes opført uden tilknytning til de øvrige landbrugsbygninger. Den teknisk afdeling på rådhuset har peget på, at det er et problemer at stuehuset vil komme til at ligge som en selvstændig markant enhed i landskabet og at det vil være svært at få det til at hænge sammen med den eksisterende bebyggelse. Der er både en amts- og en kommunevej mellem den ønskede placering og gårdens øvrige bygninger. Næstformanden i teknisk udvalg, Venstre-manden Kaj Hyldgaard, har et afslappet forhold til at overtræde Planloven, der gælder for dette område. - Planloven er så restriktiv når det gælder det åbne land, at den ikke er til at have med at gøre. Der skal lidt god vilje til, så kommer man langt. Det her er et spørgsmål om at bruge sin sunde fornuft, siger Hyldgaard, der har svært ved at se noget odiøst i at overtræde loven på området. - Man er nødt til at lave en individuel betragtning og se sagen i sammenhæng med at ejeren har planer om udvidelse af gården mod øst. Så med tiden kommer stuehus og landbrugsbygninger tættere på hinanden, siger næstformanden.