Rimmen

Nyt svar til Keld Gydum

DEBAT:Keld Gydum, mit og andres angreb på dine indlæg har jo ikke noget med et ”negativt personfnidder” at gøre! Snarere har jeg en anden opfattelse! Det kunne jo være fordi du egentlig står ret alene med dine egne angreb på den by du bor i og har haft mulighed for at præge gennem den tid du selv har boet her.. Hvad har DU gjort for din by i den periode? Billeder? Ja, stor betydning for et øjebliks-billede Men de bevæger sig jo ikke før nogen gør noget andet, hvorved nye billeder skabes. Noget en kok må være interesseret i da han jo kreerer nye retter! -Ikke? Du spørger om hvem jeg er! Jamen jeg kom her på ferie i begyndelsen af 50érne hos min onkel og moster og flyttede senere hertil i 70érne da jeg elskede byen og dens liv. Har været aktiv erhvervsmand i mange år og været med i mange arrangementer og events for at bringe” vores” by i focus (var nok en af de første pr-mænd der fik indført en begrænset gågade i 70érne sammen med Jens Tolstrup S&E i forbindelse med en byfest/det krævede en del overtalelse overfor den daværende politimester). Det gav presseomtale! OG BYRÅDSDEBAT – senere! Vi fik i øvrigt en gågade senere! (Valdemar var en god medspiller). Så var der hele svømmehalsdebatten omkring dens placering. Som vi mente skulle være ved idrætsanlægget på Munkebakkeskolen! (folkeafstemning financeret af/og arr. Af Støttegruppen til alternativ placering +Stena Line/ gav resultat, 88 procent ønskede den placeret på Rimmens Alle (udaf 12000 stemmesedler), (igen, Valdemar var med) Sjovt at se i dag, da politikerne jo stemte på placering *Rådhusøen/ Rimmens Alle” . Vi tabte til daværende chef for tek.forvaltning. Var det en succes? Gennem 80érne skabte vi mange events på Strøget som derfor gjorde det til et populært sted – ikke mindst takket være min gamle ”redacteur” Bent Eilertsen! Der var mange pressefolk til stede Jeg var også initiativtager til at genskabe Tordenskiold/Krudttårnet ved at at min arbejdsplads Vendsyssel Tidende/Nordjyske Stiftstidende sponsorerede en kopi af Peder Wessels dragt, som blev overdraget til Bangsbo Museum i 1990 og som stadig findes på Bangsbo Der var mange pressefolk til stede Der var overdragelse ved Krudttårnet Sådan engang pral! – men du spurgte jo om hvad jeg har lavet! Det synes jeg er korrekt, når man skal have indtryk af hvad dybde læserbrevene skal have hos læserne og dermed meningsdannere. Hvad med dig? .Jeg er det man i dag i al beskedenhed kalder en Ildsjæl! Et ord som ikke fandtes dengang. En som sagde ”YES”, da andre her i byen (ildsjæle) sørgede for at få den EU-financerede konference med Bill Clinton HERTIL! Og så kostede det ikke engang en krone til plaster etc. For sundhedsvæsenet i Nordjyllands Amt – flot, flot gået af arrangørerne! Men hvem kunne finde på at blande disse to ting sammen. Når jeg og andre angriber dine indlæg i dette medie er det ikke et tegn på mudderkastning, men snarere fordi ikke mange forstår dine angreb på de mennesker der – uden selvhævd – forsøger at skabe et godt sted at bo i, både for dine og mine. Skab noget konstruktivt Keld! Det kunne være et højhus! F.eks. Nørregade! De nuværende bygninger vil ikke ændre en tødel på det påtænkte byggeri. Jeg forstår eks.vis. slet ikke påstanden om ” ”at kunne se ned i haven” hos naboen! Er der forskel på 2 eller 4 etager i den forbindelse.?? En – efter min mening beskeden indsats Keld! Hvad har du gjort udover at kritisere dette byggeri, som du jo gør dig til talsmand for! Indtil nu vil du ikke alene hos mig, men sandsynligvis hos flere kun være en ”LuftTuba”. Og det er netop det vi ikke har brug for her – som jeg skrev i mit første indlæg. Vi har brug for mennesker som Henrik Røde, Jan Michael Madsen, Preben Reinholt, Pauli Jørensen og andre beslægtede herunder en borgmester Erik Sørensen, der ikke bare har krudt i røven, men også fyrer det af! læs mere debat side 10 og 11