Nyt sygehus deler Venstre

Politikere vil satse på Aalborg frem for Himmerland

Hospitaler 1. maj 2007 00:49

NORDJYLLAND: Mens regionsrådets 20 socialdemokrater i samlet flok står bag en ny sygehusstruktur, bliver det næppe en samlet Venstre-gruppe, der 15. maj stemmer for at bygge et helt nyt sygehus i Himmerland. Flere af de 12 Venstrefolk kræver, at der først og fremmest satses på Aalborg Sygehus. - Et nyt sygehus til halvanden milliard kroner på en pløjemark i Himmerland vil udskyde anlægsaktiviteter på Aalborg Sygehus. Det er ikke lige det, vi har brug for. Anlægskronerne bør rettes mod etablering af de nye akutmodtagelser og mod samlingen af Aalborg Sygehus, siger Per Nielsen, der dermed erklærer sig uenig med sin gruppeformand, Niels Kr. Kirketerp. - Selv om regeringen stiller penge i udsigt, kan jeg ikke forestille mig, at der bliver penge til alle tre dele i det tempo, som vi ønsker os. Og selv om vi skulle få flere penge end forventet, mener jeg, der vil være mere fornuft i at bruge dem på Aalborg Sygehus end på et nyt sygehus i Himmerland, siger Per Nielsen Partifællen Marian Geller er også kritisk: - Jeg kan ikke leve med, at der kun afsættes anlægspenge i Himmerland. Der skal også penge til nyanlæg i Aalborg, siger hun. Partifællen og himmerlændingen Ole B. Sørensen mener omvendt, at der kan blive penge til både Himmerland og Aalborg: - Vi sparer jo cirka 35 millioner kroner årligt ved, at logistikken bliver forbedret ved at samle sygehusene i Himmerland på én matrikel. Dermed har vi allerede finansieret en del af det, som et nyt sygehus vil koste, bemærker han. Selv hvis nogle Venstre-folk går imod, synes flertallet for et nyt sygehus i Himmerland at være på plads. Og regionsrådsformand Orla Hav (S) afviser, at der i de kommende forhandlinger med rådets øvrige partier kan rokkes ved dette element. 1. sektion side 6

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...