Hospitaler

Nyt sygehus er kommet i modvind

Tre regionsrådsmedlemmer kæmper for at få bygget er helt nyt sygehus i Aalborg.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lige her kunne man bygge et nyt sygehus, mener Vagn Kvist (R) og Helle Andersen (S).foto: Lars pauli

I regionsrådets to største partier - Socialdemokraterne og Venstre - er der overvejende stemning for, at syghusaktiviteterne i Aalborg søges samlet på Sygehus Syd, mens tanken om et helt nyt sygehus ved universitetet ikke ser ud til at have den store opbakning. Foreløbig har kunne tre af regionsrådets 41 medlemmer meldt sig som fortalere for et helt nyt sygehus i Aalborg. Det er socialdemokraten Helle Andersen, den radikale Vagn Kvist samt Venstre-kvinden Marian Geller. Hos socialdemokraterne hælder gruppeformand Ulla Astman mest til tanken om at samle sygehusfunktionerne ved Sygehus Syd. Den opfattelse deler Venstres gruppeformand Niels Kristian Kirketerp. Han har ikke den store tiltro til tanken om et nyt sygehus i Aalborg: - Man må jo ikke glemme, at vi allerede i regionsrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt sygehus i Himmerland, og vi har allerede ved Aalborg Sygehus Syd investeret op mod trekvart milliard kroner i et nyt medicinerhus, siger Niels Kristian Kirketerp. Han har ikke kendskab til, at andre end Marian Geller fra Venstres gruppe går ind for et helt nyt sygehus i Aalborg. Men hun giver ikke så let op: - Jeg tro, da på, at mine argumenter kan ændre holdningen, og jeg tror ikke ret meget på tanken om at samle aktiviteterne ved sygehus Syd i Aalborg, men jeg er da åben for at diskutere det, siger Marian Geller. - Efter min mening får logistikken stor betydning. Vi vil gerne have moderne og mere effektive arbejdsgange. Eksperter har jo peget på, at der er problemer på de sygehuse, hvor afdelingerne ikke hænger sammen, og hvor patienterne ikke kan bevæge sig naturligt gennem systemet. Samtidig vil et uens arbejdsmiljø gøre det svært at få effektiviteten op. Og også på det forskningsmæssige område er det en fordel at have aktiviteter samlet, så der kan skabes et fagligt fællesskab, mener Marian Geller. Hun tilføjer, at muligheden for at Nordjylland får en lægehelikopter vil give yderligere et argument for et ny sygehus uden for byområdet: - En helikopter vil, hvis vi får den, give store støjgener for borgerne i Aalborg. Jeg tror, at der vil være nogle lovmæssige hensynder skal tages, siger Marian Geller. Efter hendes opfattelse bør politikere tænke mere end 20 år frem, og hun tvivler på, at der om nogle år vil være udvidelsesmuligheder ved Sygehus syd. Også socialdemokraten Helle Andersen vil i sin gruppe kæmpe for idéen om et nyt sygehus: - Jeg mener, at vi skal vælge en løsning der er langtidsholdbar. Det er nu, mens staten stiller penge til rådighed, at vi har chance for en sådan løsning. Jeg synes, at det er vigtigt at være åben over for ny idéer. Vi vil gerne have, at produktiviteten på sygehusene bliver sat i vejret, og her tror jeg, at mulighederne er størst, hvis vi bygger et nyt sygehus. Det giver mulighed for at skabe de bedst mulige faciliteter, og vi skal jo også tænke på, at vi gerne vil sikre, at så mange specialer som muligt kan bevares i Aalborg. Hvis aktiviteterne er spredt på flere områder, så giver det problemer med logistikken, siger Helle Andersen. Den radikale Vagn Kvist glæder sig over, at spørgsmålet om at samle sygehusfunktionerne nu er med i diskussionen. Han går ind for et nyt sygehus. - Nu diskuterer vi det, som mange tidligere på året sagde varet helt urealistisk. torben.holm@nordjyske.dk