Hospitaler

Nyt sygehus ved motorvejen

VISION:Nu er den nye Region Nordjylland åbenbart i gang med at købe plads til udvidelse af Sygehus Syd. Efter min mening bør politikerne tøve med dette og træffe en ny visionær beslutning. Det eneste fornuftige vil nemlig være at træffe en beslutning om, at vi skal have et helt nyt sygehus ude ved motorvejen omkring Aalborg. Det skal så være grundlaget for et helt nyt sygehus på 50 års sigt. I første omgang gælder det om at finde en placering, og her bør man vælge et sted tæt på en af de to sammenfletninger fra en 3. Limfjordsforbindelse. Altså omkring Vestbjerg i nord eller omkring Dall i syd. Den bedste placering vil være den, hvor flest mulige nordjyder kan komme hurtigst muligt til stedet. Man skal selvfølgelig sørge for, at erhverve jord nok, således at der – udover bygninger - kan etableres tilpas mange parkeringspladser og en helikopter landingsplads. Der bør måske også være plads til en Falck station og servicevirksomheder for sygehuset. Når man så har valgt stedet og erhvervet jordarealerne, bør det være Regionens opgave næste år at lave en ny plan for udbygningen af Aalborg Sygehus, der viser, hvordan udflytningen skal ske hen-over årene. Herunder hvordan Sygehus Nord, som noget af det første, kan udflyttes til stedet. Nogle vil sige, at det er for sent at beslutte en sådan udflytning. Løbet er kørt. Men tingene bliver jo ikke lettere af at udskyde en nødvendig beslutning. For før eller siden vil der ikke være plads nok omkring Sygehus Syd, og så skal man alligevel til at finde et nyt sted. Og den påtænkte udbygning omkring Sygehus Syd bliver alligevel noget klemt misk-mask, for ikke at snakke om parkerings-problemerne, der bare bliver værre og værre, både for besøgene og ansatte. Så det er nu de nye regionspolitikernee skal vise, om de er visionære, og om de tør tage den eneste fornuftige og logiske beslutning omkring Aalborg Sygehus.