Nyt syn på socialt udsatte

AALBORG:De allermest socialt udsatte - misbrugerne, psykisk syge og hjemløse - bør accepteres som en naturlig del af lokalsamfundet fremfor at blive opfattet som klienter, der sendes langt væk på en fjerntliggende institution. Det fastslog formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, på KL's sociale temamøde i Aalborg i går. - Heri ligger en af de helt store udfordringer for de nye kommuner efter strukturreformen. Det handler ganske enkelt om deltagelse. Alting går op i målrettethed og øgede kvalitetskrav. Men kan det lade sig gøre at foretage så firkantede beregninger, når vi taler om mennesker, spurgte han fra talerstolen. Preben Brandt fortalte en beretning om, hvordan en 70-årig alkoholiker blev forvandlet til en ganske almindelig pensionist, blot fordi den lille kommune han bor i, har udvist simpel medmenneskelig forståelse og accept af manden, som han var. - Jeg tror, at denne lille kommune måske ind imellem bevægede sig på kanten af reglerne om borgernes retssikkerhed. Men jeg er optimistisk med hensyn til, hvad selv en lille kommune kan opnå, siger Preben Brandt.