EMNER

Nyt tag på Dronninglund Hallerne i 2008

Der lægges nu op til, at der lægges nyt tag på Dronninglund Hallerne, så der sættes en stopper på problemerne.Arkivfoto

Der lægges nu op til, at der lægges nyt tag på Dronninglund Hallerne, så der sættes en stopper på problemerne.Arkivfoto

DRONNINGLUND:Dronninglund Hallerne har aldrig været udlejet så meget som i det forløbne år. Det konstaterede formanden, Ole Petersen, på generalforsamlingen. - Der har været stor aktivitet udover til skolebrug. Hallerne har været udlejet 5244 timer i 2006 mod 4855 timer i 2005. - I 2006 skulle der forhandles kontrakt om skolelejen med kommunen, idet vi fra bestyrelsens side opsagde kontrakten med udløb ved udgangen af 2006. - At der i kontrakten stod en passus om, at kontrakten automatisk udløb med udgangen af 2006, hvis der ikke var færdigforhandlet ny kontrakt med den nye kommune, inden udgangen af 2006. - Denne passus overså kommunen åbenbart, idet der først blev underskrevet ny kontrakt for 2007 og 2008 i februar. Bestyrelsen følte sig presset til at opsige kontrakten bl.a. på grund af en pludselig prisstigning på 80.000 kr. årligt alene til varmeudgifterne. - Nu har bestyrelsen godkendt den nye kontrakt, da vi fik lov til at overføre kr. 200.000 fra anlæg til drift i 2007 og 2008 og er indstillet på, at vi må hutle os igennem disse to år, og så tro på, at der bliver tilført Dronninglund Hallerne yderligere penge til den tid. Det har været meget svært at komme til enighed med kommunen om størrelsen af skolelejen. Ole Petersen konstaterede, at én ulykke sjældent kommer alene. - Bestyrelsen har været nød til at lukke hal to et stykke tid på grund af nedstyrtningsfare af loftplader m.v. Det regner ned i begge haller. Isoleringen er våd på grund af utætheder, som ikke kan laves umiddelbart. Bestyrelsen har så fået repareret hal 2 nødtørftigt, men der skal ikke herske tvivl om, at er der den mindste fare for nedstyrtning i en af hallerne, så vil der blive lukket med øjeblikkelig virkning. - Bestyrelsen har i samarbejde med JPH-Rådgivning fået lavet oplæg til nye tage på begge haller. Byrådet har frigivet penge, så arbejdet kan sendes i licitation i april kvartal, og arbejdet forventes udført i april kvartal 2008. Dette er selvfølgeligt ikke optimalt, men så kan vi indlede forhandlinger med kommunen, så pengene kan komme med i kommunens budget for 2008. - Gulvet i hal 1 skal også udskiftes i løbet af kort tid. Det ville være optimalt, at dette kunne ske i forbindelse med udskift-ning af taget, så kunne man jo spare penge på, at gulvet ikke skal afdækkes i byggeperioden, hvilket faktisk ikke er en billig affære. Denne investering til nyt gulv løber alene op i en lille million.