Nyt team løser opgaverne

Sygefraværet blandt lærerne på Farstrup Skole er faldet til under en procent siden august sidste år.

Chefer for 15 lærere og rundt regnet 200 elever: Skoleleder Torsten Christensen (t.h.) og viceskoleleder Jens Overgaard. Værdier: Fællesskab, faglighed, engagement, nytænkning og arbejdsglæde.Foto: Michael Koch

Chefer for 15 lærere og rundt regnet 200 elever: Skoleleder Torsten Christensen (t.h.) og viceskoleleder Jens Overgaard. Værdier: Fællesskab, faglighed, engagement, nytænkning og arbejdsglæde.Foto: Michael Koch

I en hel måned måtte de klare sig uden adgang til kontorets computere og uden skolesekretær. - Flere gange spurgte vi os selv, hvordan vi egentlig skulle lede i sådan et kaos, konstaterer skoleleder Torsten Christensen og viceskoleleder Jens Overgaard, der tiltrådte chefstillingerne på Farstrup Skole i august sidste år. Nu stråler de dog om kap. Siden deres tiltrædelse er sygefraværet blandt lærerne faldet til under en procent, og det er et særsyn på danske arbejdspladser både offentlige og private. - Skolen trængte til en revitalisering, til ny energi, mere entusiasme. Og uden at skamrose indsatsen alt for meget, så mener jeg, det er lykkes, siger skoleleder Torsten Christensen. Han peger på, at Farstrup Skole var den næststørste i den gamle Nibe Kommune, mens den hører til blandt de mindre i store Aalborg Kommune. - Når elevtallet så oven i købet faldt som konsekvens af nedlæggelsen af 10. klasse, generelt færre elever, og lærerstillinger derfor blev nedlagt, gik det ud over selvopfattelsen, identiteten. - Min største styrke er evnen til at inspirere og bestemt ikke administrere eller inspicere, og for mig har det fra første dag handlet om at lede, om at gå forrest, fremhæver han. - Om værdierne fællesskab, faglighed, engagement, nytænkning og arbejdsglæde. Om at finde sin identitet som ansat på en lille skole i den moderne vidensøkonomi. Torsten Christensen hilser den nye arbejdstidsaftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening velkommen. - Den gamle aftale afsætter centralt så og så mange timer til det og det i tillid til, at regnestykket så går op, men managementmodellen, industrilogikken har været en pestilens. - Nu skaber vi tillid til, at den enkelte lærer er bedst til selv at styre opgaverne og arbejdstiden til gavn for alle. - Og jeg glæder mig usigeligt til premieren i det nye skoleår, hvor ledelsens bureaukratiske byrder bliver lettet betydeligt, så vi kan bruge langt mere tid på at lægge brikker i det faglige og pædagogiske puslespil. Den 45-årige med rødder i Århus flyttede som barn med familien til landlige Assens mellem Mariager og Hadsund, og gik i den lokale folkeskole. Skolelederen noterer, at Farstrup Skole og barndommens ditto ligner hinanden i størrelse, placeringen ved en fjord, og begge ligger i yderområder med en stor spredning i elevernes baggrunde. - Her betyder skolen fantastisk meget for lokalsamfundet, og en skole som den i Farstrup er lille nok til, at jeg kan gøre en forskel. Som færdiguddannet lærer Fra Marsellisborg i Århus i 1989 arbejdede Torsten Christensen på private Klostermarkskolen i Aalborg i ni år, og bijobbede som timelærer på Danmarks Lærerhøjskole. - Projekt-opgaver og indførelsen af gruppeeksaminer lå mig meget på sinde i de år, og gør det stadigt. I 1998 tiltrådte han et job som projektleder i det østlige Tanzania for Mellemfolkeligt Samvirke, der støttet af Danida udviklede kultur og demokrati i samarbejde med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI, og Danmarks Idræts-Forbund, DIF. I to år bestred Torsten Christensen posten som international konsulent for DGI, og i 2002 fortsætte karrieren som projektleder i Kaospiloterne i Århus, hvor han koordinerede og udviklede et samarbejde mellem Dansk Industri, DI, og Europastudierne på Århus Universitet om "Innovative lommer i Europa". - Så besluttede jeg mig for, at nu skulle det være. Jeg ville være certificeret leder. I 2004 startede Torsten Christensen på diplomuddannelsen "Fra lærer til leder", mens han arbejdede på Byplanvejens Skole i Gug, og bestod sidste år. - Nogle vil måske mene, at jeg har skiftet job og jobindhold vel rigeligt mange gange de senere år, men til dem siger jeg: Jeg har fået drømmejobbet her i Farstrup, og skolebestyrelsen har taget fantastisk imod Jens og jeg. Bossen registrerer med tilfredshed, at børnehaveklasse næste skoleår bliver en af de største nogensinde, og prognosen for elevtallet på Farstrup Skole de kommende år spår da også en pæn fremgang.