Nyt tilbud om uddannelse: studiecirkler

Samarbejde med VUC betyder, at Løgstør Bibliotek kan tilbyde undervisning i tre fag

LØGSTØR:Løgstør Bibliotek kommer nu med et nyt uddannelsestilbud: Studiecirkler. Det er et samarbejde med Vesthimmerlands HF & VUC, og der tilbydes studiecirkler i tre fag, nemlig dansk litteratur, historie og edb-tekstbehandling. Biblioteket lægger ud med to gratis smagsprøver på undervisningsformer, hvor interesserede uforpligtende kan få et indtryk af, hvad studiecirklerne indebærer. Om aftenen mandag 20. januar vil lektor Ole Wøide, VUC, give en introduktion til Naja Marie Aidts novellesamling "Vandmærket". Onsdag 22. januar vil lærer Heidi Sørensen fortælle om, hvordan man kan komme i gang med at lave flotte edb-præsentationer i Power Point. Begge gange bydes der på kaffe. Ved årsskiftet afsluttedes det tre-årige udviklingsprojekt med VUC-værksteder på bibliotekerne i Vesthimmerland - VUCiBIB. Ikke fordi projektet fejlede efter bibliotekar Bo Jacobsens mening. Cirka 3.000 borgere deltog i vekslende omfang i undervisningstilbuddene. Til gengæld lykkedes det ikke at sikre det økonomiske grundlag for at fortsætte i den nuværende form. Bibliotekerne og Vesthimmerlands HF & VUC ønsker imidlertid at fortsætte samarbejdet, og udfordringen har været at udvikle et tilbud, som lader sig finansiere af normale budgetter. VUC har derfor i efteråret udviklet et nyt undervisningskoncept, som gør det muligt at tilbyde undervisning på de lokale biblioteker. Dette undervisningstilbud kan bedst beskrives som studiecirkler, hvor deltagerne mødes på det lokale bibliotek og samarbejder om at gennemføre pensum. VUC yder lærerbistand til studiecirklerne i forhold til deltagerantallet, idet lærerlønninger skal finansieres af det normale taxametertilskud til VUCs flex-kurser. VUC tildeler i første omgang bibliotekerne en faglærer til hvert af disse tilbud, og læreren vil på skift være fysisk til stede hos studiecirklerne, og i øvrigt vil deltagerne kommunikere med læreren via internettet, enten fra VUCiBIB-værkstederne på bibliotekerne eller fra deltagernes egne pc'er.