Nyt tilbud til dygtige elever

Unge i 8. og 9. klasse med store evner og lyst til skolearbejde tilbydes støtte

NY HJØRRING: Fra næste skoleår bliver der et nyt tilbud til unge i 8. og 9. klasse, som har lyst til at gøre noget ekstra ved skolearbejdet. Omkring 12-14 skoleelever med særlige evner og interesse for naturfag tilbydes at være med i projekt Talentpleje, hvor de en gang om ugen kan få noget ekstra undervisning af gymnasielærere og folkeskolelærere. Der bliver også en international dimension i projektet, blandt andet med en studietur til England. Projektet har fået 374.500 kroner i støtte fra Undervisningsministeriet, og bag det står et bredt netværk: Bindslev Skole, Hjørring Gymnasium, Aalborg Universitet og formand for børne- og undervisningsudvalget i Ny Hjørring, Ole Albæk (UP). - Vi vil meget gerne fremme det gode eksempel og give den gruppe elever nogle udfordringer, siger Henrik Frand-Madsen, som er skoleleder på Bindslev Skole og idémand bag projektet. - Vi vil fremme en kultur, hvor der ikke er noget suspekt ved, at man laver lektier og godt kan lide at lære noget, supplerer rektor på Hjørring Gymnasium, Elsebeth Austin. Talentpleje tilbydes fra omkring 1. september i år, og de unge interesserede skal søge om at være med. Ophavsmændene tror på, at det kan give en synergieffekt både blandt eleverne og lærerne, som kommer fra både gymnasiet og folkeskolen.