Nyt toilet i Hulsig klar til Sankt Hans

HULSIG:Hulsigboerne får nu et ønske, de har haft i mange år, opfyldt. Nemlig, at der etableres et nyt offentligt toilet ved banens trinbrædt midt i byen. Skagen Kommune har udarbejdet projekt for indretning af både et offentligt toilet, som også er egnet for handicappede, og et venterum for rejsende, som skal med banen, i det gamle pakhus, som iøvrigt er tegnet af Ulrik Plesner. Venterummet kan desuden være en slags pusterum for cyklende turister. Det er mange år siden, banen har haft brug for pakhuset, og Nordjyske Jernbaner har overdraget det til kommunen. Næstformanden for kommunens udvalg for teknik og miljø, Per Eggert (S), oplyser, at arbejdet med at indrette toilettet og venterummet er udbudt i fagentrepriser. Der holdes licitation på arbejdet på mandag, 25. april. Det er planen, at arbejdet skal begynde hurtigst muligt, så man kan være færdig til Sankt Hans. Byrådet har tidligere i år frigivet 600.000 kroner, som er afsat på budgettet, til arbejdet. Budgetrammen er på 665.000 kroner, og Nordjysk Jernbaner bidrager med 30.000 kroner til venterummet. Handicaprådet bidrager desuden økonomisk til projektet. Det er dels for at sikre, at toilettet bliver handicapegnet, og for at der anlægges en rampe, som kørestolsbrugere kan benytte.