EMNER

Nyt torv iJerslev

Af Esben Heineesben.pedersen@nordjyske.dk JERSLEV: Der er bred opbakning til at gøre Jerslev til en mere spændende by. Det kom frem på borgermødet på Jerslev Kro, hvor omkring 60 borgere var mødt op for at drøfte den helhedsorienterede byfornyelse, der er planer om gennemføre. Flere modeller for indretning af torvet var på bordet, men der var størst stemning for at vælge en model, der indebærer, at der bliver et decideret torv, og dermed færre parkeringspladser. Byplanlægger Niels Hurup fra Sven Allan Jensens Tegnestue opfordrede til at vælge den løsning. - I Brovst havde vi også diskussionen, men da det færdige resultat forelå, var ingen i tvivl, konkluderede Niels Hurup. Også formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen, bakkede op om forslaget med få parkeringspladser. - Nu har I endelig chancen for at gøre noget ved torvet, så gør endelig noget ved det, lød opfordringen fra Karsten Frederiksen. Der lægges op til, at der skal ske en byfornyelse bag købmandsforretningen. Købmand Preben Svendsen har her lager, men det er planen, at en lagerbygning skal rives ned, og at der så skal bygges nyt. Der er også en plan for byfornyelse i en karré i Borgergade. Flere steder i Jerslev er der planer om at foretage hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det blev besluttet at nedsætte et aktivitetsudvalg, der skal se nærmere på et kulturhus. Et af forslagene går ud på at sælge biblioteket, og flytte biblioteket til skolen. Der er også forslag om at jævne forsamlingshuset med jorden, og i stedet flytte de aktiviteter, der i dag er i forsamlingshuset, til Jerslev-Sterup Idrætsforenings klubhus. det kræver måske en udvidelse. Der er planer om at modernisere forskolen, der skal gøres til et kulturhus. Blandt andet foreslåes loftsetagen inddraget. Der er afsat omkring fem mio. kr. til den helhedsorienterede byfornyelse. Det ventes, at der skal bruges ca. to mio. kr. på multihuset, mens de resterende tre mio. kr. skal bruges på torve og stræder. Ifølge Bjarne Rasmussen fra Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning er der fem år til at gennemføre den helhedsorienterede byfornyelse. Der ventes en del privat byfornyelse i kølvandet på projektet.