Serritslev

Nyt torv pynter på byen

Indsats for at forskønne Serritslev

SERRITSLEV:Serritslev Borgerforening har i årets løb arbejdet på at få realiseret det torv, som vi året før havde fået tilladelse til. Det lykkedes at få torvet op at stå lige tids nok til, at vi kunne anbringe juletræet der på. Det kunne en tilfreds formand for Serritslev Borgerforening, Esben Steffensen, oplyse på generalforsamlingen. - Vi mangler nu at få købt et par bænke. Det er ligeledes vort håb, at "fuglen", som i dag står ved kirken, kan flyttes ind midt på torvet, hvor den vil være væsentlig mere synlig. Da vores planer om at flytte "fuglen" har afstedkommet nogle få protester, har jeg derfor haft en snak med kunstneren Anders Friis, som har lavet fuglen. Anders Friis er positiv over for dette, da han naturligvis er ligeså interesseret i, at fuglen bliver set mest muligt, som vi er. Esben Steffensen konstaterede, at det langtfra er gratis at etablere et sådant torv. - Selv om det ikke er voldsomt stort, så vi har søgt Spar Nord Fonden og Tuborgs grønne Fond, men desværre uden held. Vi har ligeledes søgt BG Bank I Serritslevs Fond, og modtog derfra 1000 kr. - Da der for ca. to år siden fremkom et ønske fra nogle drenge og fædre om at få lov til at etablere en cykelbane for crosscykler på den gamle sportsplads, søgte vi tilladelse til etablering af en sådan. - Tilladelsen kom sidste sommer, efter at ansøgningen have været inde og vende hos amtet, da sportspladsen ligger ved fredsskov. Der er desværre ikke sket noget endnu, så jeg har forhørt mig, om der stadig er interesse for banen. Det er der, og man regner med at få den etableret i sommerferien. - Karsten Frederiksen gav sidste efterår gennem BIBKO (Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune), som Serritslev er en del af, udtryk for at han gerne som formand for teknik- og miljøudvalge ville have et møde med alle oplandsbyerne. - Serritslev Borgerforening aftalte med Karsten Frederiksen at mødes i Spejderhuset midt i september. Karsten Frederiksen havde Gunnar Larsen med til mødet, hvor vi fremlagde alle de planer, som vi har liggende med hensyn til byforskønnelse samt sikring af skolevej. Vi drøftede ligeledes den dårlige stand, som en god del af vejene er i. Specielt Kalumvej, Kalum Mosevej og Stadevej. - Karsten Frederiksen kunne desværre ikke love noget, oplyste Esben Steffensen.