Nyt Tycho Brahe-museum på Hven

København, fredag /ritzau/ Allehelgenskirken på øen Hven i Øresund bliver nu omdannet til museum for den verdensberømte videnskabsmand og astronom Tycho Brahe. Den svenske stats ejendomsstyrelse har købt kirken med henblik på at oprette et museum til erstatning af det nuværende lille Tycho Brahe-museum fra 1931, hvor der kun er plads til få gæster ad gangen. Det nye museum åbner efter planen i juli næste år. Tycho Brahe fik i 1576 overdraget øen Hven af kong Frederik den Anden. Her studerede han i 20 år himmellegemerne og opfandt instrumenter til at måle planeternes baner og stjernernes positioner. Tycho Brahe døde i Prag i 1601. På museets udstilling vil man bl.a. kunne se kopier af Tycho Brahes instrumenter. Afdelingen for middelalderarkæologi ved Århus Universitet har tidligere udtrykt ønske om at genopbygge Tycho Brahes slot, Uranienborg, på Hven, hvis der kan skaffes penge til det. Forvandlingen af Allehelgenskirken til museum er en konsekvens af, at den i lighed med mange andre svenske sognekirker ikke længere bliver brugt til kirkelige handlinger. Derfor er man begyndt at finde nye måder at bruge kirkerne på. /ritzau/