Serritslev

Nyt uddannelsescenter

Brønderslev Byråd har sagt ja til, at der etableres en ny selvejende institution Brønderslev Uddannelsescenter. Centret etableres i tilknytning til Arbejdsmarkedscentret. Centret skal afløse Brønderslev Produktionsskole, der må vige for Lidl-byggeriet. Centret bliver en realitet pr. 1. april. Det er Brønderslev Kommune, der har taget initiativ til institutionen. Som stifter har byrådet godkendt overdragelses-aftalen mellem AOF Brønderslev Daghøjskole og Brønderslev Uddannelsescenter. Brønderslev Byråd bliver repræsenteret ved Gitte Krogh (V) og Arne Jensen, Serritslev (V). Der har gennem længere tid været ført forhandlinger med bestyrelsen for AOF Brønderslev Daghøjskole om en virksomhedsoverdragelse. Denne virksomhedsoverdragelse indebærer blandt andet at leder Henning Jørgensen og de ansatte fra AOF Brønderslev Daghøjskole overflyttes til Brønderslev Uddannelsescenter.