Nyt udstyr til tandlæger

Kun Brønderslev mangler digital røntgen og elektronisk journal.

Skoletandklinikkerne får måske nu det moderne udstyr. Arkivfoto: Kurt Bering

Skoletandklinikkerne får måske nu det moderne udstyr. Arkivfoto: Kurt Bering

Brønderslev Kommunale Tandpleje ønsker sig meget digital røntgen og elektronisk patientjournal. Brønderslev Kommune er eneste kommune i den nordjyske region, der ikke er gået ind i den fagre nye verden. I aften skal byrådet i Brønderslev tage stilling til, om det ny udstyr skal anskaffes. Spørgsmålet er tidligere blevet udsat til efter budgetlægningen, og da budgettet for 2009 nu er på plads, tages sagen nu op. Baggrunden for, at Brønderslev Kommune har ventet, er blandt andet, at journalsystemerne ikke har været helt færdigudviklet til brug i kommunal tandpleje. Derudover har der været usikkerhed om, hvilket system, der ville overleve i konkurrencen. Nu kan der så drages nytte af de andre kommuners erfaringer og den udvikling, der har været i de forskellige systemer. Brønderslev Kommune kan drage stor fordel af at indføre digital røntgen og elektronisk journal i kommunens tandpleje. Der lægges op til, at bevillingen gives som en anlægsbevilling mod, at der samtidig sker en nedskrivning af tandplejens driftsopsparing. Ifølge den kommunale tandpleje kræver digital røntgen ikke giftige kemikalier, om benyttes i den nuværende fremkaldemetode. Brugerne får også meget mindre røntgen. Digital røntgen giver en mere effektiv klinikdrift. Når der sker flytning, er det elektroniske system en stor fordel. Administrationen forenkles, og journaler kan ikke blive væk. Og der skal ikke arkiveres så meget papir. Ulemper er den store investering. Der skal betales en fast licens og support hvert år. Der skal bruges tid på uddannelse af personale. Digital røntgen koster i anskaffelse 919.000 kr. Elektronisk journal koster i anskaffelse 378.000 kr. Investeringen tjenes ind ved lavere driftsudgifter.