Nyt udvalg kigger på trafiksikkerheden

NY HJØRRING: Når fire kommuner til årsskiftet bliver til en, nemlig Ny Hjørring Kommune, skal der etableres et nyt udvalg, som skal have trafiksikkerhed på dagsordenen. Udvalget, der får navnet Færdselssikkerhedsudvalget, skal kun have et formål, nemlig at nedbringe antallet af færdselsulykker i Ny Hjørring Kommune. Til det formål vil der blive afsat otte kroner årligt per borger - penge, som skal bruges til kampagner, foredrag og alment præventivt arbejde. - Udvalget skal bl.a. henvende sig til skoler, institutioner og kørelærere, siger formanden for Udvalget for Teknik og Veje i Ny Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S). I øjeblikket afsætter de eksisterende kommuner fem kr. per borger, mens amtet afsætter 10 kr. årligt per borger.