Lokalpolitik

Nyt udvalg tyvstarter

Jammerbugt Kommune tyvstarter med folkeoplysningsudvalg

JAMMERBUGT:En af de større opgaver på vejen mod et ensartet serviceniveau i den ny Jammerbugt Kommune kan vise sig at ligge på folkeoplysningsområdet. Det står nemlig for tilskud til foreningslivet og til oplysningsforbundene, og har dermed om ikke afgørende så stor indflydelse på deres økonomi og muligheder for aktiviteter. Det gælder både medlemstilskud og for driften af klublokaler, ligesom nogle haller er kommunale og andre er selvejende i de nuværende fire kommuner, som fra årsskiftet bliver til en kommune. Derfor giver den kommende storkommune allerede nu sig i kast med opgaven Intet hastværk Det sker dels ved at indkalde alle brugerne til et møde 17. maj, og dels ved at tyvstarte og oprette et ad hoc folkeoplysningsudvalg allerede i år. - Men jeg vil appellere til, at man ikke har hastværk med at nå frem til en løsning. Det behøver ikke ligge klar allerede til 1. januar 2007, sagde SFs Erik Ingerslev Larsen. Det skete, da sagen var til debat i Sammenlægningsudvalget. - Lad os bruge tiden fornuftigt og eventuelt komme med et forslag til en ordning, som først træder i kraft fra 2008. Foreningerne skal jo til efteråret gerne have at vide, hvilke midler de har til rådighed næste år, sagde Erik Ingerslev Larsen. Venstres 1. viceborgmester vil dog lade det være op til foreningerne og borgerne selv at afgøre, om en ordning kan blive klar fra 2007 eller 2008. Det er ikke op til politikerne at afgøre. Socialdemokraternes Jens Chr. Golding er tilfreds med inddragelsen af brugerne og muligheden for, at de skal høres. Det ny folkeoplysningsudvalg i 2006 bliver et ad hoc udvalg bestående af tre medlemmer fra hvert af de eksisterende folkeoplysningsudvalg. Desuden skal det rumme Kim Bennike (DF), Morten Klessen (S) og Sonia Luther Jensen (V) fra Jammerbugtens børne- og kulturudvalg, der skal deltage som observatører.