Nyt vådområde skal forbedre vandmiljø

AABENRAA:Danmarks hidtil største Vandmiljøplan II-projekt er ved at blive en realitet i Sønderjylland. I Sønderådalen ved Tinglev er Sønderjyllands Amt gået i gang med et nyt vådområdeprojekt, som vil medføre, at Vadehavet spares for ca. 50 ton kvælstof om året. Projektet omfatter et område på 251 hektar langs en strækning på 15 km af Sønderå. Det er det hidtil største vådområdeprojekt, der bliver skabt i konsekvens af målene i Vandmiljøplan II om at nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet ved at bruge engarealer som et naturligt "rensningsanlæg". Ud over at nedbringe kvælstofudledningen skaber projektet bedre forhold og livsgrundlag for flere sjældne fuglearter - bl.a. storken, der indtil for få år siden ynglede ved Sønderåen. /ritzau/