Nyt værk fanger energien

NR. LYNGBY: En 160 cm høj og 130 cm bred skulptur fra stenhugger Klaus Ungers hånd bliver i disse dage opstillet ved Præstø Fjord. Det er Marjatta-skolerne, der har bestilt det store kunstværk, der i lighed med skolernes logo minder om en energifanger, en halvcirkel, der er drejet i en sådan form, at den efter alle geometriske udregninger fanger mest muligt af den energi, der kommer til os fra verdensrummet, koncentrerer den og leder den videre til menneskene. Stenhugger Klaus Unger har fundet de geometriske formler frem for at udføre dette værk. - Geometri er en stor del af uddannelsen som stenhugger, og den har jeg altid brug for, men sjældent har jeg benyttet mig så meget af den som i dette værk, siger Klaus Unger, der også oplyser, at materialet til skulpturen er sandsten hentet i Tyskland. Marjatta-skolerne er sko-lehjem, bofællesskaber og værksteder for psykisk og fysisk handicappede børn og voksne. Her lægges i undervisningen vægt på det musisk/kreative udtryk gennem, sang, leg, maling og bevægelse, altså undervisning byggende på Rudolf Steiners principper. Bhe-