Nyt valg

Vi fik ikke folketingsvalg i denne omgang. Men vi har fået et nyt politisk valg. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik et forlig om de skattelettelser, som Venstre og Dansk Folkeparti i lang tid havde afvist, og Socialdemokraterne opgav i søndags skattestoppet. Tidligere har Anders Fogh Rasmussen været dygtig til at indoptage oppositionens ideer i regeringens planer, men det kan han ikke, når det gælder en opgivelse af skattestoppet.

Søren Hindsholm
Skattepolitik 10. september 2007 23:35

Så nu er der en tydelig forskel mellem to de sider i dansk politik: Fortsat skattestop eller en skattereform, evt. med skattestigninger for at styrke velfærdssamfundet yderligere? Da udmeldingen fra Socialdemokraterne kom, kunne man forudse, at de politiske partier vil forsimple debatten, og det er også allerede sket. De Konservative talte om socialdemokratisk løftebrud – en besynderlig udmelding, når man tænker på, at udmeldingen kommer i god tid før et valg, og en opfattelse, der vil gøre det umuligt at udvikle sine politiske ideer. Venstre udtalte derimod, at nu var Socialdemokraterne ærlige. Så modsatte udtalelser fra regeringspartierne tyder ikke på det store forudgående analysearbejde. Og man gætter nok ikke meget forkert, når man forudser, at aktive læserbrevsskrivere dels vil fremmane billedet af forestående socialdemokratisk skatteplyndring (til gunst for regeringen) underbygget af en sag med nogle boligforeninger, som en præst syd for Aalborg har svært ved at glemme, dels vil fortælle om de vildt asociale skattelettelser (til gunst for oppositionen). Begge reaktioner kan kun frembringe ærgrelse. De fleste danskere tænker altså over politik på et niveau, der ligger langt over disse udmeldinger, selvom Ekstra Bladets spisesedler og forsider godt kan give naive iagttagere et andet indtryk. Der burde nu komme en mere velovervejet debat om forholdet mellem skat på arbejde og skat på fast ejendom. Økonomer har gang på gang udtalt, at den lave skat på fast ejendom og den høje skat på arbejde har nogle dårlige effekter på Danmarks økonomi. Denne skattefordeling bidrager til at gøre skævheden i samfundet større, både mellem rige og fattige og mellem Øst- og Vestdanmark; det er som bekendt i Østdanmark, der er virkelig store gevinster på boligmarkedet. Så længe man kan blive rigere og rigere på sin bolig, uden at det koster noget, skummer Østdanmark fløden. I Vestdanmark er vi i højere grad henvist til at tjene penge på at arbejde. Her er den høje skat på arbejdsindtægter en hæmsko i en tid med mangel på arbejdskraft. Det er spændende, om Socialdemokraterne har mod og styrke til at foreslå en politik, som nedsætter skatten på arbejde. Den skal nemlig ikke blot gavne lønmodtagere med lave og jævne indtægter, men også højtuddannede, hvis arbejde er efterspurgt, f.eks. læger eller it-kyndige. Det er altid en udfordring for Socialdemokraterne at forklare og begrunde den type forslag. Finansieringen af mindre skat på arbejde må bygge på større skat på fast ejendom. Her er det en opgave at forklare almindelige lønmodtagere, at de ikke skal flytte fra hus og hjem. Vil regeringens forudsigelser herom eller oppositionens forsikringer være mest overbevisende? Det kan afgøre et valg. Måske det kan hjælpe oppositionen, at skat på fast ejendom er en ret sikker måde at få penge hjem fra de velhavere, der søger skattely i udlandet. Der er virkelig noget at diskutere og vælge imellem, og vi må håbe, at politikernes debatniveau ikke igen kommer til at ligge under den almindelige borgers fornuft og dømmekraft. Det er nemlig altid en nærliggende risiko, når debatten er om skat, og resultatet kan være et regeringsskifte. [ Søren Hindsholm er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF, www.nghf.dk. Født i 1958, studieophold på University of Cambridge 1982-83, cand.mag. fra Aarhus Universitet i 1990 (latin, fysik, oldtidskundskab). Anmelder ved Kristeligt Dagblad. E-post: s@hindsholm.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...