Søholt

Nyt vand i rørene i Østervrå

Projekt er ændret - og det koster brugerne 100.000 kroner

ØSTERVRÅ:Østervrå Vandværks største projekt i nyere tid nærmer sig sin afslutning, og dermed er godt og rent drikkevand i rigelig mængder sikret mange år frem i tiden. Etableringen af fem nye boringer på vandværkets nye indvindingsplads ved Gersholt i Søholt har fyldt rigtig meget i 2010, berettede formand Orla Nielsen, et projekt til ca. 2,3 mio. kr. I løbet af året er der blevet gravet ca. 2.700 meter rør ned fra de nye boringer til den gamle kildeplads ved Mellergaard. Varmeværkets personale, der også udfører arbejde for vandværket, har været på kursus i at svejse og nedlægge rørene, mens selve gravearbejdet er udført af entreprenørfirmaet Højvang, der var billigst i den udbudte licitation. - Desværre blev projektet en del forsinket, forklarede formanden. Det der tidligere har været en sagsbehandling på 1-2 to uger for at opnå gravetilladelse, er nu en proces, der tager omkring 3-6 måneder. - Reglerne siger, at der skal laves pejlinger i området i en given periode, for at se om vandspejlet ændre sig. Det betød at firmaet Cowi kom ind over som specialiserede i disse målinger, plus en ekstra udgift på 100.000 kroner, som vi ikke havde regnet med, erkender formanden. Cowi lovede deres del færdig inden sommerferien, og da alle instanser havde godkendt projektet, skulle det ud i høring i fire uger, inden vi kunne komme i gang. Det gik fint med rørlægningen, og der har været et virkelig godt samarbejde mellem Højvang og værkets personale, som ved udgangen af september kunne erklærer sig færdige, fortalte Orla Nielsen. Hele rørsystemet blev færdigt sidst på året, og gennemskylningen af rørene gik i gang. - Denne proces er ikke helt færdig endnu, men vi håber inden kort tid, at det nye anlæg kan tages i brug, sluttede formanden. Han og den øvrige bestyrelse glæder sig over, at Østervrå Vandværk med dette nye anlæg har sikret sig en rigtig god og rigelig forsyning af vand langt ud i fremtiden. Oplysningerne faldt på generalforsamlingen, hvor der var genvalg af Jørn Ågård, mens Flemming Balle blev valgt i stedet for Bodil Pedersen. Suppleant blev Kim Dybdahl. ÅB