Nyt vandværk i Ellidsbøl

Vandboringer i gammel Hanstholm kommune ses efter - værket i Ellidsbøl fornyes

Hanstholm Vandværk skal også ses efter i forbindelse med Thisted Kommunes gennemgang af de kommunale vandboringer over hele kommunen. Arkivfoto
Vandforsyning 8. maj 2007 00:00

Vandboringerne i den gamle Hanstholm Kommune gennemgår i øjeblikket en undersøgelse, der skal vise, om boringerne er teknisk i orden eller om der er behov for ændringer. Planen er, at samtlige kommunale boringer og vandværker i den nye Thisted Kommune skal gennem tilsvarende undersøgelser. Foreløbig ligger det fast, af vandforbrugerne i kommunens østlige del, som forsynes fra værket i Ellidsbøl, kan se frem til at få vand fra et helt nyt vandværk. - Antallet af henvendelser fra borgere, der får vand fra Ellidsbøl er så stort, at her skal gøres noget, siger Ejgil Haurum, chef for forsyningsafdelingen i Thisted Kommune. Problemerne med værket i Ellidsbøl vedrører vandkvaliteten, som for dårlig. For at rette op på den ting, er der udarbejdet et projekt for et helt nyt vandværk, en investering i størrelsen 5,2 millioner kroner som planlægges gennemført over to år. - I og med at vandboringerne i den gamle Hanstholm Kommune er nogenlunde af samme årgang, gennemfører vi en samlet undersøgelse af dem, så vi får overblik over tilstanden på området, siger Ejgil Haurum og tilføjer, at det ikke blot er i den gamle Hanstholm Kommune, vandboringerne skal kigges efter. Boringerne i de to øvrige ”gamle” kommuner, Thisted og Sydthy, skal også ses efter, så den ”nye” Thisted Kommune har et fuldstændigt overblik over tingenes tilstand. I den gamle Hanstholm Kommune er det de kommunale værker i Ellidsbøl og Hanstholm, der undersøges. - I vinter oplevede vi, at det blev nødvendigt med en kogeanbefaling til forbrugerne af vand fra værket i Hanstholm. Anbefalingen kom, fordi niveauet for coliforme bakterier i vandet var overskredet, men vi oplever, at det sker hyppigere i takt med at vores måleudstyr bliver bedre og bedre. Noget tilsvarende kunne også forekomme i boringer i de gamle Thisted og Sydthy kommuner, men i Hanstholm skylder vi både byen borgere og industrien at systemet bliver set efter, forklarer Ejgil Haurum som afviser, at problemerne i den gamle Hanstholm kommune er specielt større end andre steder i den nye kommune. - Vi skal begynde et sted, og det er vigtigt for os at komme raden rundt, så vi får overblik over tingenes tilstand, når vi lægger planer for de kommende renoveringer og forbedringer. Derfor skal vi rundt til alle de kommunale vandværker i den nye Thisted kommune så vi er sikre på, at de opfylder gældende standarder og også at de er beskyttet mod hærværk og vandalisme. Selv om kommunen har penge til at betale et nyt vandværk i Ellidsbøl understreger forvaltningen, at det kan blive nødvendigt at optage lån for at gennemføre projektet. Kommunen skal nemlig også bruge penge til både at spore lækager i vandledningerne og til at renoverer ledningsnettet, ligesom der også skal bruges penge på tilstandsvurderingen af både boringer og vandværket, der forsyner Hanstholm. - Det arbejde, vi laver nu i den gamle Hanstholm kommune - og senere i de to andre gamle kommuner i Thy er egentlig analogt med det arbejde, der blev gennemført for fire år siden i den gamle Thisted Kommune, hvor vi systematisk gennemgik alle kloakledningerne, siger Ejgil Haurum. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...