Vandforsyning

Nyt vandværk klar i Skagen i 2009

Det gamle vandværk er både for gammelt og for sårbart over for nedbrud

Vand­vær­ket på Gl. Lan­de­vej skal af­lø­ses af et nyt vand­værk se­nest ved ud­gan­gen af 2009. AR­KIV­FO­TO: PETER BRO­EN

Vand­vær­ket på Gl. Lan­de­vej skal af­lø­ses af et nyt vand­værk se­nest ved ud­gan­gen af 2009. AR­KIV­FO­TO: PETER BRO­EN

SKAGEN:Det gamle vandværk på Gl. Landevej i Skagen er ikke længere tidssvarende. Dele af anlægget er medtaget af de mange år brug, og samtidig har vandværket den fejl, at der kun er en produktionslinje. - Det betyder, at der ikke kan leveres tilstrækkeligt vand til hele Skagen by og havnen, hvis der sker et uheld på vandværket. Derfor har Forsyningen besluttet, at der skal bygges et helt nyt vandværk i umiddelbar nærhed af det eksisterende værk, og at det nye værk skal være klar til at levere vand inden udgangen af 2009, siger afdelingschef Lars Østergaard, Forsyningen. - Det er en meget stram tidsplan, men det er nødvendigt, idet det eksisterende vandværk har flere tilladelser, som gælder indtil 2010. Flere produktionslinjer - Forsyningen indleder arbejdet med det nye vandværk onsdag i næste uge. Da nedsættes en projektgruppe, som får medlemmer, der repræsenterer alle de instanser og interesser, der hører med ved planlægningen og opførelsen af et vandværk. Håbet er, at den lokalplan, som skal gøre det muligt i det hele taget at bygge et stort vandværk i det pågældende område, kan være færdigbehandlet og godkendt i det tidlige forår 2008, siger Lars Østergaard. Det nye vandværk i Skagen skal have mindst to produktionslinjer, så der altid vil kunne leveres rent vand, selv om der skulle ske et uheld på den ene linje. Det er desuden planen på lidt længere sigt, at forbinde vandforsyningen i Skagen med vandforsyningen i den tidligere Frederikshavn Kommune. Det vil giver en ekstra sikkerhed for, at der kan leveres vand, hvis uheldet skulle være ude. Lars Østergaard oplyser, at der stort kun mangler en rørforbindelse mellem Aalbæk og Jerup, for at de to forsyningsområder er koblet sammen, hvor der kan opretholdes en nødforsyning, der kun kan transportere små mængder vand. 40 - 45 mio. kroner - Da Skagen by og havnen ikke kan forsynes fra andre vandværker er vi nødt til at vente med at rive det gamle vandværk ned til det nye er taget i brug, og der vil da også være enkelte funktioner på det eksisterende vandværk, der skal genbruges i det nye. Det gælder for eksempel det anlæg, som UV-belyser vandet lige inden, det forlader vandværket, siger Lars Østergaard. UV-belysningen sørger for den sidste desinfektion af vandet. Der er endnu ikke foretaget nøjagtige beregninger på, hvad et nyt vandværk i Skagen vil koste, men Lars Østergaard anslår, at prisen bliver mellem 40 og 45 millioner kroner. Gode resultater På vandværket i Skagen er man nu i gang med sidste del af et forsøg med en anderledes og mere effektiv rensemetode, end man hidtil har brugt, og erfaringerne med den er så gode, at Lars Østergaard venter, at det nye vandværk skal bygges så det bliver den metode, der anvendes. - Et alternativ kan være at anvende Acti-Flow-processen, som der blev gjort forsøg med i Skagen i 80¿erne. Denne metode er også effektiv til at behandle det generelt ¿besværlige¿ råvand, der er i Skagen, og et er en proces, som bruges mange steder i verden, siger Lars Østergaard. Nye boringer Hele vandforsyningen i Skagen-området er inde i en periode med ændringer. - Vi har netop taget fire nye boringer i klitplantagen vest for landevejen i brug, og vi forventer at tage yderligere seks i brug senere. Vi er desuden i gang med at installere følere, som måler grundvandsspejlet i alle vores boringer og i boringer, som lavet specielt til følerne. Følerne kobles til en computer, som derefter skal styre, hvilke boringer, der skal pumpes vand fra. Formålet med denne styring er at sikre, at der ikke pumpes alt for meget fra enkelte boringer, så grundvandsspejlet ikke bevæger sig for meget op og ned, for at sikre bedst mulig kvalitet og samtidig skåne naturen mest mulig. - Ved at holde vandspejlet i nogenlunde ro får vi knap så mange urenheder i råvandet, siger Lars Østergaard. Ny rørledning I forbindelse med bygningen af et nyt vandværk bliver der også set på muligheden for at få etableret en ny rørledning fra vandværket til havnen. - Det forhindrer, at vi kommer ud for en situation som i mandags, hvor et pludseligt stort vandforbrug på havnens fiskeindustrier resulterede i, at rustfarvede belægningerne i vandledningerne blev ført med vandet ud til forbrugerne i en periode, siger Lars Østergaard.