Redningsvæsen

Nytårsparole for de frivillige i beredskabet

Fælles middag efter den officielle del med taler og medaljeoverrækkelser.

Efter den of­fi­ci­el­le del af nyt­års­pa­ro­len var det tid til sup­pe og gode ben med til­be­hør le­ve­ret af Pi­ger­nes Kro i Sdr. On­sild. Foto Jens Mor­ten

Efter den of­fi­ci­el­le del af nyt­års­pa­ro­len var det tid til sup­pe og gode ben med til­be­hør le­ve­ret af Pi­ger­nes Kro i Sdr. On­sild. Foto Jens Mor­ten

Beredskabet i Mariagerfjord Kommune i skikkelse af frivillige brandmænd m.v. afviklede søndag nytårsparole i Beredskabets lokaler på Fynsvej i Hobro. Det foregik traditionen tro med gæster fra byens politimyndighed, borgmesteren og kommunaldirektøren og en række andre nøglepersoner med relation til beredskabet. Efter velkomsttale af beredskabschef Johannes Iversen og hans orientering om årets indsats var der uddeling af fortjenstmedaljer til adskillige blandt de frivillige, inden borgmester H.C. Maarup på kommunens vegne takkede de mange frivillige for deres indsats i 2007. Derefter var der en fælles skål samt indtagelse af en god middag med mad fra Pigernes Kro i Sdr. Onsild.