EMNER

Nytænk indsats

I Europa-Parlamentet vedtog vi for nylig en udtalelse, som slår fast, at der er brug for en fælles strategi for at komme hjemløshed til livs. Indsatsen skal være fælles, for hjemløshed er ikke kun et nationalt anliggende. I flere lande er der eksempler på, at europæere krydser grænser i håb om at finde arbejde i et andet EU-land, men i stedet ender som hjemløse uden nogen form for rettigheder.

Naturligvis skal der tænkes i at bygge flere bosteder, så hjemløse ikke henvises til at sove på gaden og i værste fald fryse ihjel. Men der er også brug for nytænkning og social innovation, hvis vi for alvor vil løse problemet. Hjemløse skal ikke bare opbevares på herberger og i varmestuer. De skal hjælpes tilbage til en værdig tilværelse, hvor de bliver en del af samfundet igen. Vi skal åbne vores arbejdsmarkeder for mere fleksibilitet, så hjemløse, der ikke kan varetage et normalt arbejde, også kan få en plads. De socialt udsatte grupper rummer mange ressourcer, som vi kan gøre brug af. Det er vigtigt for det enkelte menneske, men bestemt også i samfundets interesse.