Nytænkning af helbredsundersøgelser

byrådsmedlem Birgitte Josefsen (V), næstformand i socialudvalget
Hybenvej 62, Serritslev
Birgitte Josefsen (V). Arkivfoto
Læger 20. marts 2007 05:00

NYTÆNKNING - Når Ole Bokelund vælger at citere andre, er det mindste der kan forlanges, at det gøres korrekt. Jeg har netop sagt, at jeg ønsker et samarbejde mellem skolesundhedsplejersker og praktiserende læger og ikke det modsatte. Alle danske børn har ret til en række forebyggende helbredsundersøgelser. Men i realiteten har det gennem en årrække vist sig svært for mange kommuner at opfylde tilbuddet om to lovpligtige lægeundersøgelser af alle børn i forbindelse med henholdsvis indskoling og udskoling. Sundhedsplejerskerne har i forvejen et godt kendskab til det enkelte barn og dets familie, og har således gode forudsætninger for at vurdere barnets adfærd og trivsel i skolen. Der er opbygget et tillidsforhold mellem sundhedsplejersken og barn/familie, siden barnet blev født, og det fortsætter gennem hele skoleforløbet. Samme tillidsforhold kan vanskeligt opbygges af en læge, der kun ser barnet ved ind- og udskoling. Den individuelle sundhedsorienterende samtale mellem barn og forældre er i forvejen en fast del af sundhedsplejerskens funktion i skoleregi. Sundhedsplejersken er gennem sin uddannelse velkvalificeret til at drøfte sundhedsfremme og forebyggelse, samt vurdere eventuelle sygdomme hos barnet/den unge. Sundhedsplejersken kan afpasse sundhedssamtalen efter barnet/den unges alder og behov, og undervise i sundhedspædagogiske emner gennem hele skoletiden og efter aftale med lærerne. Derudover foretager sundhedsplejersken løbende screeningsundersøgelser af alle skolebørn. Screeningsundersøgelserne foregår som beskrevet under ind- og udskolingsundersøgelserne, dog uden den generelle objektive undersøgelse. Sundhedsplejersken henviser barnet videre ved behov, og det kan helt naturligt være til familiens praktiserende læge. En del af sundhedsplejerskerne landet over er blevet opkvalificeret til at vurdere børns rygge, og de kan efteruddannes til at varetage den funktionsneurologiske undersøgelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...