Hirtshals

Nytænkning for en attraktiv Banegårdsplads

HIRTSHALS: Banegårdspladsen og området omkring har de seneste måneder været intentst drøftet politisk og optaget ikke mindst handelslivet i Hirtshals. Nyindretningen af Banegårdspladsen er tænkt gennemført sådan, at den vestlige del ud for den gamle banegårdsbygning bliver fremhævet med et roligt, trafikfrit areal, der kan anvendes til at slappe af - eller som formand for teknik og miljudvalget Mogens Bjerre tidligere har betegnet stedet "En oase, som får folk til at stoppe op og hvile sin sjæl". Her vil være en særlig belægning i måske granit som et "tæppe" foran banegårdsbygningen, der skal være vandkunst og en såkaldt moderne karakterskabende belysning. Den øvrige del af pladsen kommer til at rumme eksisterende funktioner med busholdepladser for to busser ad gangen, adgang til tog og posthus og Sund By. Der vil blive anlagt omkring 50 parkeringspladser på pladsens østlige del, og det betyder, at den del vil blive udvidet mod øst. Samlet set er planen, at antallet af parkeringspladser i dag vil være det samme efter den planlagte modernisering af Banegårdspladsen. Mens der fra politisk side har været kritikpunkter af udformning, så er handelslivet fortsat bekymret over placeringen, der ifølge handelsstandsforeningen vil rykke handlens midtpunkt. Der er dog nu frigivet midler til det videre arbejde med at gøre pladsen attraktiv. henry