EMNER

Nytænkning frem for højere skatter

Socialdemokratiets politisk-økonomiske ordfører, René Skau Björnsson (RSB) forsøger sig (21.1.) med et forfejlet modstød mod mit tidligere indlæg, der gennemhullede myterne om nedskæringer og økonomisk udsultning af den offentlige sektor.

Det forfejlede består i, at R.S.B. fordrejer pointen i mit indlæg og lægger mig forkerte ord i munden. Jeg pegede netop i mit indlæg på det store paradoks, som ligger i at mange ansatte i kommunerne i hverdagen oplever knaphed på ressourcer til trods for, at budgetterne har været stigende siden år 2000. R.S.B. kan være ganske rolig. I mit politiske arbejde lægger jeg stor vægt på at komme udenfor Christiansborgs tykke mure og besøge bl.a. skoler, daginstitutioner og plejehjem. Det gør jeg ikke mindst for at få et solidt grundlag for at indgå i et konstruktivt og tværgående samarbejde om, hvordan vi får moderniseret den offentlige sektor, så vi får mere effekt ude hos borgerne og brugerne for de mange penge, der vitterligt er til rådighed. Nogle af vejene frem er udlugning i overflødig administration og kontrol, der sluger mange ressourcer og reducerer medarbejdernes tilfredshed på jobbet. I stedet skal vi satse på mere frihed under ansvar. Desuden opfordres kommunerne til konsekvent at spørge til prisen på alle udbudsegnede opgaver. Ganske som de fleste af os gør det inden vi køber en bil eller et hus. Hvis en privat leverandør er bedre og billigere end kommunens egen afdeling, ja så er det om at udlicitere opgaven og kanalisere besparelsen over til borgernær service ude i kommunens institutioner. En målrettet indsats for at reducere det relativt høje sygefravær blandt offentlige ansatte har også givet meget positive resultater forskellige steder i landet - og frigjort ressourcer til borgernær service. Jeg savner vilje og mod hos S og R.S.B. til at indgå i et konstruktivt samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner om at få mere effekt for hver eneste af de mange skattekroner, som er på de offentlige budgetter. Standardsvar A1 fra Rød Stue er at hæve skatterne. Det er trist, for det vil virke direkte dræbende på danskernes virkelyst og initiativ samtidig med at det svækker danske virksomheders så vigtige konkurrenceevne og eksportmuligheder. Den slags koster i sidste ende arbejdspladser og velfærd. Men det forholder S sig åbenbart ikke til.