Nytænkning frem for lappeløsninger

Minus på 16 mio. kr. Det er ikke nogen rar overskrift, at se som skatteborger. Det lyder betryggende, at der gøres forskellige ting i forvaltningerne, men er det ikke politiske beslutninger, der skal til, for at ændre situationen? Som FOA tidligere har peget på, vil det efter vores opfattelse være en ide, at ansætte flere inden for de fleste områder. Alle har mere end rigeligt at lave, med sygdom til følge, der som oftest giver et langt fravær. De ekstra, der kommer i arbejde, tæller så ikke længere som ledige, det faste personale får færre sygedage. Det kunne måske også tænkes, at når forældrenes hverdag bliver mindre stresset, så er der ikke så mange børn der skal anbringes uden for hjemmet osv. Alt i alt vil det også give en standard på de kommunale arbejdspladser, som kommunen kan være bekendt. Ovennævnte model giver en udgift her og nu, men på sigt vil det give overskud, både økonomisk og socialt, og med gladere borgere. Efter borgmesterens udsagn bliver det ikke børne- og ældreområderne, der skal ske nedskæringer på, men - hvor sikker kan man være med et minus på 16 mio. kr. allerede nu. Kan de øvrige områder tåle hele besparelsen?? Nej, vel - men lad os se nytænkning i stedet for lappeløsninger.