Nytænkning?

I dag går mange på fuldtidsefterløn, når de er 62 år. Tilbagetrækningesreformen foreslår efterlønsperioden nedsat fra fem til tre år.

Nu er efterløn jo en ydelse, som man giver til personer, som er nedslidte, men ikke totalt uarbejdsdygtige. I stedet for at give folk 5772 timers efterløn fordelt på tre år, så burde man give mulighed for at fordele timerne på fem år. En nedslidt, der arbejder i gennemsnit 15 timer/uge vil forbruge timerne på fem år. Dermed kunne arbejdsmarkedet få besat nogle deltidsjob, og efterlønnere kunne beholde kontakten til arbejdsmarkedet. En fleksibel efterlønner vil være guld værd for virksomheder, hvor arbejdsmængden skifter året igennem. En efterlønner skal derfor have mulighed for at starte på efterløn fem år før folkepensionen. Når de 5772 timer er brugt, ophører efterlønnen. Alle, som har indbetalt til efterlønsordningen, skal have mulighed for efterløn - også de, som har opbrugt deres dagpengeret.