Nytænkning?

Pavens "ufejlbarlighed", og stedfortræder for Jesus her på jorden, har givet den den katolske kirke en særstatus; men kirkens indflydelse, magt og ansvar må man af samme grund tvivle på.

Kristendom 25. oktober 2008 06:00

Fordi levende kristendom er afmagt og afhængig af om Jesus har givet sig til kende for den, der søger ham, hvem livet skyldes. Når det sker, behøver du ingen kirke, pave, biskop eller præst at støtte dig til, men Bibelen og "Jesus seul" - Jesus alene. Det sker dog ikke uden ved Helligånden; men da tilgangen til Helligånden er dunkel tale for mange mennesker, bruger kirkerne erstatninger af ringere kvalitet end den "ægte" vare. 125 personer, anført af en LM'er i Aalborg, ønsker det ene nødvendige erstattet af noget andet. De har nemlig skrevet under på, at de er dybt bekymrede over udviklingen i Luthersk Missionsforening. Det skyldes bl.a. at strategi er blevet et nøgleord i Guds Riges arbejde i LM, at en menneskelig stærk ledelse er blevet et must, at positive udsagn om Oase-bevægelsen (Åndelig Fornyelse) er kommet til udtryk, ligesom også et forslag om kvinder på centrale poster i LM"s ledelse bør nedstemmes på efterårets delegeretmøde. Nytænkning skal forbydes i Luthersk Mission, hvis det lykkes for 125 underskrivere at opnå det med deres aktion. Men så kan LM lige så godt lukke og slukke med det samme. Verden synger på sidste vers. Hold jer til de kendte mærker: Helligånden - ikke at forglemme! N.B. Jesus sagde: "Vær derfor snilde som slanger" og Paulus: "Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde." Disse udsagn indeholder langt mere nytænkning af gammel dato end de 125's forslag af nyere dato.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...