Redningsvæsen

Nytteløst at rejse ambulancesagen i amtsrådet

AALESTRUP:Selv om amtets sundhedsudvalg har afsagt sin endelige dødsdom over ambulanceberedskabet i Aalestrup Kommune, er der stadig lokale kræfter, der håber på at kunne få sagen genoptaget i amtsrådet. Amtsrådsmedlem Per Bisgaard (V) bekræfter, at han i den forløbne uge har fået flere henvendelser om at forsøge at få sagen rejst igen: - Jeg har drøftet det med vor gruppeformand Ib Bjerregaard, og vi er enige om, at det ikke tjener noget formål. Vi kan ikke gøre os nogen forhåbninger om at kunne flytte det flertal, der er for at nedlægge beredskabet i Aalestrup Kommune, så derfor vil det være nyttesløst, erkender Per Bisgaard. Venstres amtsrådsgruppe forsøgte forgæves at få annulleret den beslutning, der blev truffet i sagen allerede i november. De havde desuden fremsendt en række forslag til ændringer og mulige alternative, herunder en akutbil, men det blev nedstemt. - I den forbindelse blev vi kaldt utroværdige, selvom vi gjorde opmærksom på, at der var fremkommet nye oplysninger, der absolut var værd at tage op til fornyet overvejelse, fortsætter Per Bisgaard. - Vi finder stadig ikke, at sundhedsudvalget har brugt den fornødne tid til at sætte sig ordentligt ind i ambulancesagen og overveje de negative konsekvenser, det får for borgere, og det er vi meget skuffede over. Der er tale om en hovsa-løsning, slutter Per Bisgaard. Ambulanceberedskabet på Falck-stationen i Aalestrup nedlægges 1. maj.