Nytteværdi?

INDVANDRERE:Hr. Morten Nielsen er da velkommen til at indgå ægteskab i Danmark med hvilken som helst, han lyster! Der er intet i VKO`s pointsystem for udlændinge, som ønsker indvandring, der forlods hindrer dette. Blot skal Nielsens tilkommende dokumentere at kunne efterkomme visse specifikke rimelige krav, så vedkommende ikke skal forsørges af det offentlige i Danmark, men er i stand til at fungere på lige fod med øvrige indbyggere i dette land. Så jeg synes Nielsen skal forelske sig over hals og hoved og gifte sig med den for ham rette person, og skulle det være en udlænding, da uanset hvorfra i verden denne måtte komme. Men der skal ikke være nogen ekstra belastning af vort offentlige system i kølvandet. Nielsen må forstå, at nytteværdien af indvandring til vort land ikke er at kimse ad!