Nyttige råd om pensionistiden

AARS:Interessen for pensionsalderen fejler ikke noget i Vesthimmerland. Og det er ikke bare udsigten til at forlade arbejdsmarkedet, de vesthimmerlandske seniorer tænder på. De er ikke mindst levende interesseret i økonomien, når de dropper ud af den daglige arbejdsdag. Ikke færre end 211 vesthimmerlændinge over 55 meldte sig til kurset, da KAD og SiD i Nordjyllands Amt i samarbejde med Pension Danmark indbød til et pensionsmøde på Kimbrerkroen. - Mødet i Aars var en stor succes. Jeg tror, at vore seniorer har så stor interesse i pensions- og efterlønsforhold, fordi det nordjyske arbejdsmarked for øjeblikket er præget af mange fyringer og deraf følgende arbejdsløshed. Så vil folk gerne vide, hvor de står, konkluderer distriktskonsulent Helle Frank, KAD i Nordjyllands Amt efter mødet. Pesionsmødet viste, at der ikke mindst hersker usikkerhed om, hvilke konsekvenser udbetaling af private pensionsordninger har for efterlønnen. Arrangørerne stillede op med et kompetent korps af eksperter på pensionsområdet. Det var konsulent i SiD’s A-kasse, Leo Schaft, der gennemgik reglerne for beregning af efterløn og deriblandt privattegnede pensionsordningers indflydelse på efterlønnens størrelse. Konsulenterne Peter Gybel og Henrik Brandt fra Pension Danmark, omtalte en række spørgsmål af interesse for seniorerne. Eksempelvis sociale ydelser, efterløn, pensionsoverblik samt arv og testamenter. Med hensyn til det sidste betonede de, at det i papirløse forhold gælder om at sikre sin samlever i et testamente. Af 460.000 forsikrede i Pension Danmark, har kun 10.000 begunstiget en samlever i et testamente.