Nyuddannede har ikke længere kæmpegæld

Men erfaringen med tidligere tiders dyre studielån får nutidens studerende til at låne mindre

Privatøkonomi 4. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Nyuddannede med en kæmpe studiegæld som en økonomisk møllesten om halsen er snart fjern fortid. Det var de statsgaranterede studielån i banker og sparekasser, der var skurken. De blev afløst af direkte statslån i 1993. Staten har skullet overtage misligholdte lån, men udgiften falder for tiden hurtigt: I år er statens udgift på indfrielsen 13 millioner kroner, næste år ventes den at blive 7 millioner, og i 2004 bliver den 5 millioner. Udviklingen kan også aflæses af statens udgifter til tilskud til afvikling af studiegæld. I år er statens udgift på tilskuddet 18 millioner kroner, i 2003 bliver det 11 millioner og i 2004 8 millioner. Tilbagebetalingen af de statsgaranterede studielån kunne koste 15-20 procent i rente. De nuværende statslån er helt anderledes fordelagtige: Under tilbagebetaling forrentes de med Nationalbankens diskonto plus 1 procent, i øjeblikket 4,5 procent. Staten måtte overtage mange af de statsgaranterede studielån fra banker og sparekasser, fordi den færdiguddannede ikke kunne klare tilbagebetalingen, men på fem år er antallet af indfriede lån faldet fra over 20.000 til et par tusinde. Tilbage er en indpodet skræk i mange af nutidens studerende for at låne. - De studerende er helt klart tilbageholdende med at tage studielån. Somme tider tænker vi, at de er lige lovlig tilbageholdende, for det er forholdsvis favorable rentesatser, der tilbydes, siger studiechef Eva Teilmann, Aarhus Universitet. - Jeg tror, den skræk, der blev sat i de studerende dengang, stadig lever. Endnu længere tilbage, i 1960'erne og 1970'erne, blev man jo nærmest betragtet som idiot, hvis man ikke lånte alt det, man kunne, og det viste sig jo at være en rigtig dårlig ide. Det satte sig, så man stadig er tilbageholdende med at udnytte studielån, siger hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...