Aalborg

Nyuddannede mekanikere

UDDANNET:På Auto College Aalborg har følgende afsluttet uddannelsen som mekaniker (personvogne): Stående, yderst fra venstre: Uddannelseschef Jens Gjødsbøl, Rasmus Bang Andersen, Simon Poulsen, Jakob Kromann-Olsen, Simon Olesen, Rasmus Overgaard Kristensen, Claus Møller Jensen og faglærer Niels Arne Andersen. Siddende, yderst fra venstre: Kenneth Houen Møller, Kevin Verner Madsen, Simon Roland Gade, Ryan Mark Jensen, Jesper Guldhammer Nielsen og Dennis Krog Rasmussen.