EMNER

Nyvalg i to menighedsråd

Både i Kollerup Sogn og i Vust Sogn skal der holdes fornyet menighedsrådsvalg, som er fastsat til 10. marts.

Det lykkedes nemlig ikke at få valgt medlemmer nok til de to råd ved valget i november. I Kollerup skal der holdes nyvalg for at finde de fem nødvendige medlemmer, og i Vust suppleringsvalg, hvor et enkelt medlem mangler til det fælles pastoratråd på ni medlemmer, som dækker Klim, Thorup og Vust. - Vi håbede, at vi kunne undgå det, men vedkommende, som halvvejs havde lovet at gå ind, ombestemte sig, forklarer Anna Marie Skovsted, Vust, som er formand for valgbestyrelsen. - Desværre tror jeg, det bliver svært at finde en, for vi har spurgt alle. Vi må håbe, at der er en, der ændrer mening, som hun siger. Anna Marie Skovsted oplyser, at hun har forhørt sig om situationen hos Aalborg Stift, hvis det ikke lykkes at finde det sidste medlem. - Så er der udsigt til, at vi kan få en dispensation til at fungere med otte medlemmer i pastoratrådet ind til næste valg. I Kollerup har man hele tiden vidst, at der er et problem i at blive fuldtallige, og at et nyvalg skal til. Her holdes der orienteringsmøde tirsdag 13. januar i kirken, mens orienteringsmødet i Vust holdes torsdag i denne uge i præstegården i V. Thorup.