Hirtshals

Nyvalg på borgerforeningens generalforsamling

HIRTSHALS: Hirtshals Borgerforening har afviklet ordinær generalforsamling på Hirtshals Vandrerhjem. Efter en gang gule ærter og pandekager med is, aflagde formand Jens Schlie beretning for årets mange aktiviteter, og kasserer Hans Brink Lauridsen præsenterede regnskabet. Begge dele blev godkendt. Kontingent for år 2003 forbliver uændret. Preben Christensen og Jens Schlie var på valg til bestyrelsen og de ønskede ikke genvalg, De to suppleanter, Anette Høgh Søndergaard og Torsten Christensen, blev valgt ind og nye suppelanter blev Karen M. Pedersen og Freddy K Danielsen. Efter generalforsamlingen fortalte auktionsmester Knud Damgaard levende og spændende om fiskeauktionens historie. Han ledsagede foredraget med interessante historiske foto. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Ejler Hansen som ny formand, næstformand er Mona Skovgaard, Hans Brink Lauridsen fortsætter som kasserer, Annete Høgh Søndergaard er sekretær, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ole Størup, Gunner Kristensen og Torsten Christensen. Suppleanten Freddy K. Danielsen blev ny pr-mand. schib