Hjørring

Nyvalg til VHM's styrelse

Museumsforeningen har holdt årsmøde.

Museumsforeningen har holdt årsmøde.

} HJØRRING: Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum har holdt generalforsamling, hvor Lilly Bjerregaard Andersen blev nyvalgt som afløser for Asger Madsen, der havde ønsket at træde ud. Lilly Bjerrgegaard Andersen blev med det samme udpeget som en af foreningens repræsentanter i museets styrelse. De øvrige her er Freddy Rasmussen, Jørgen Brogaard ogJens Laage Nielsen. Museumsforeningen har 740 medlemmer, hvilket ligger meget konstant. Det koster 150 kr. at være medlem - og så modtager man bogen Vendsyssel Nu og Da. Bestyrelsen har Freddy Rasmussen som formand, KarinMaegaard som næstformand, Jens Laage Nielsen, som kasserer Jens Laage Nielsen, og nyvalgte Lilly Bjerregaard Andersen blev sekretær. Menige medlemmer af bestyrelsen er Søren Mikkelsen og Jørgen Brogaard. Efter generalforsamlingen holdt Per Nielsen foredrag om "Skoletjenesten for museets samarbejdskommuner". Hvert år deltager omkring 5400 børn og unge i Ny Hjørring Kommune i en af Skoletjenestens aktiviteter.