Overenskomster

O.k. at staten sløjfer overenskomst lang tid efter indgåelsen

København, torsdag /ritzau/ Det er i orden, at staten helt op til 10 måneder efter indgåelse af en overenskomst på området går ind og underkender aftalen. Således lyder en afgørelse fra Arbejdsretten i en sag, hvor Personalestyrelsen under Finansministeriet efter 10 måneder sløjfede tre overenskomstaftaler, blandt andet for 1200 kasernemedarbejdere på statens område. Styrelsens begrundelse for at underkende overenskomsterne var, at de var for dyre, og derfor skulle forhandlingerne gå om. Sagen fik i slutningen af sidste år forsvarets øverste chef, general Jesper Helsø, til at kritisere Personalestyrelsen i et usædvanligt skarpt brev for at have bragt forsvaret i en helt urimelig situation med underkendelsen af overenskomsterne så længe efter deres indgåelse. Forsvarschefen skrev blandt andet, at han godt var klar over, at aftalerne blev indgået under forbehold af Personalestyrelsens indgåelse. "Men jeg finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at Personalestyrelsen ikke meget tidligere klart har tilkendegivet over for forsvaret, at der kunne være problemer med godkendelse af aftalerne", stod der blandt andet i Jesper Helsøs brev. De tre aftaler blev indgået i januar 2002, og de omkring 4000 berørte lønmodtagere stemte overenskomsterne hjem ved en urafstemning to måneder senere. Først i november sidste år opfordrede Personalestyrelsen parterne til at genforhandle overenskomsten. Arbejdsrettens afgørelse får nu en af lønmodtagernes organisationer, nemlig Dansk Metal, til at kræve, at der fremover indskrives en tidsfrist for, hvornår overenskomster med staten senest skal godkendes eller forkastes af arbejdsgiverne. - Vi vil give finansminister Thor Pedersen en frist på tre måneder. Det sagde vi også i januar (sidste år, red.), men dengang svarede ministeren, at hans mål var at have alle aftaler på plads i løbet af januar, og så lod vi være med at skrive en tidsfrist ind i forsvarets organisationsaftaler. Det har vi nu lært, at det kan vi ikke, siger forbundssekretær i Dansk Metal Kenneth Bergen til forbundets hjemmeside. /ritzau/