EMNER

O.k. til at jævne åsen

Kommune kræver ikke tilladelse til omstridt staldbyggeri

Den Omstridte lavning på Jyske Ås før svineproducenten begyndte at køre overskudsjord ud. Sådan mener Teknik- og Miljøforvaltningen ved Brønderslev Kommune, at lavningen kommer til at se ud igen. Privatfoto

Den Omstridte lavning på Jyske Ås før svineproducenten begyndte at køre overskudsjord ud. Sådan mener Teknik- og Miljøforvaltningen ved Brønderslev Kommune, at lavningen kommer til at se ud igen. Privatfoto

JERSLEV:"Godkendelsen er mangelfuld". Sådan lød ordene fra professor og landinspektør ved Aalborg Universitet, Esben Munk Sørensen, i mandagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende. Professoren kritiserede i skarpe vendinger Brønderslev Kommunes blåstempling af en husdyrudvidelse i form af en stor svinestald på Jyske Ås ved Sterup. En af de ting som professoren efterspurgte i godkendelsen efter Husdyrlovens paragraf 12, som kræver en samlet vurdering af byggeprojektets forskellige konsekvenser, var en overvejelse af, om projektet ville betyde så store terrænreguleringer, at det krævede en landzonetilladelse. Det mener han, at terrænreguleringerne på Jyske Ås gør. I mandags tog Charlotte Hornemann, der er sagsbehandler hos Teknik- og Miljøforvaltningen ved Brønderslev Kommune, ud for at se på sagens kerne, nemlig en påfyldning af overskudsjord fra byggeprojektet i en tilstødende lavning. Efter tilsynet bakker Charlotte Hornemann op om forvaltningens første konklusion og har derfor indstillet til kommunalpolitikerne, at en landzonetilladelse ikke er nødvendig. - Der er tale om en lavning, der af og til bliver fugtig, og det gør den sværere at dyrke. Derfor har landmanden ønsket at rette lavningen lidt ud. Efter færdiggørelsen vil lavningen igen blive dyrket og vil være lige så idyllisk som før, siger Charlotte Hornemann. Hun understreger desuden, at lavningen ikke er beskyttet natur. Ekspert fastholder kritik Charlotte Hornemann mener, at diskussionen om, hvorvidt der er tale om terrænreguleringer eller ej, er forenklet. - Hvad enten du fylder en spand med jord eller fjerner en kubikmeter, så er det terrænregulering. Det, som er afgørende, er, om det er en terrænregulering, der er så stor, at den kræver en landzonetilladelse. En landzonetilladelse er nødvendig, hvis der sker ændringer af landskabets anvendelse, siger hun. Charlotte Hornemann forklarer samtidig, at der ikke findes nogen objektiv grænse for, hvornår en terrænregulering er så omfattende, at den kræver en landzonetilladelse. Brønderslev Kommune skal altså selv vurdere, om byggeprojektet kræver en landzonetilladelse. På Aalborg Universitet fastholder Esben Munk Sørensen sin kritik af Brønderslev Kommune. - Jeg mener fortsat, at ændringerne af terrænet er så omfattende, at det kræver en landzonetilladelse. Derfor skal paragraf 12-godkendelsen omtale terrænreguleringerne som tilladte. De vurderinger er ikke medtaget i paragraf 12-godkendelsen. Derfor må den karakteriseres som mangelfuld, vurderer Esben Munk Sørensen. Charlotte Hornemanns beslutning er ikke endelig, den kan stadig blive omstødt under den politiske behandling af sagen.