Bindslev

O.k. til nyt stuehus i Bindslev

BINDSLEV:Ejeren af en ejendom på Lynggårdsvej i Bindslev får Hjørring Kommunes velsignelse - eller rettere en landzonetilladelse - til at bygge et nyt stuehus med integreret garage. Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 100 hektar. Opførelsen af et nyt stuehus kræver en landzonetilladelse, fordi boligarealet bliver væsentlig mere end 250 kvm - faktisk næsten dobbelt så stort. Det skal erstatte det eksisterende stuehus på 158 kvm og bygges i to etager med en højde på 7,2 meter 20 meter vest for staldbygningen. Der er foretaget naboorientering og naboen havde ikke nogen indsigelser. - Huset ligger fuldstændig for sig selv ude på marken, skjult mellem træer og bevoksning, så det nye stuehus kan ikke genere nogen. Derfor giver vi tilladelsen. Men vi sikrer os lige, at huset ikke senere kan deles op i to boliger, fortæller Per Harfeld (V), formand for Plan- og miljøudvalget.